Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Sowa
Miejsce urodzenia: Wrzępnia
Data urodzenia: 28-05-1903
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa nr 48/46 prowadzonego od 18.07.1946 do 09.08.1946 przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy. Sprawa dotyczyła członków niepodległościowej organizacji pod nazwą «NSZ» pod dowództwem kpt. pseud. "Jędruś”, działającej na terenie powiatu wyrzyskiego i Bydgoszczy, której celem była walka z systemem komunistycznym. W aktach znajduje się oświadczenie Władysława Sowy dotyczące przyznania się do przynależności do organizacji «AK» obszaru Pomorze, obwodu Tuchola, placówki Jeziorki Zabartowskie i posiadania karabinu typu "Mauzer”. W ramach amnestii ww. ujawnił się 20.03.1947 w PUBP w Wyrzysku. IPN By 070/1681 t. 5 (1735/III).
Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Szereniawy” prowadzonej od 17.10.1956 do 21.09.1959 pod nr 1457/56 przez Wydz. III WU ds. BP w Bydgoszczy w celu operacyjnej kontroli kierownika organizacji dowodzonej przez kpt. "Jędrusia”, po zwolnieniu jego z więzienia. Władysław Sowa figuruje w wykazie członków i współpracowników organizacji "Jędruś” z 08.04.1953, który ukrywał się do 1952 roku i zgłosił się dobrowolnie. Do agenturalnej obserwacji wykorzystano m.in. informatora pseud. "Uparty" i informatora pseud. "C-1". Akta złożono do archiwum 30.09.1959 pod sygn. 1938/II. IPN By 044/402 (1938/II).
Charakterystyka Nr 22 organizacji niepodległościowej pod nazwą «Armia Krajowa» - Obszar Pomorze. Materiały opracowane 20.02.1974 przez Wydz. "C" KW MO w Bydgoszczy. Omawiana organizacja działała od maja 1945 do października 1945 na terenie powiatu wyrzyskiego. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy Władysława Sowy, członka organizacji, który ujawnił się 20.03.1947. IPN By 09/22 (22/0).
.