Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Wnuk
Miejsce urodzenia: Witrogoszcz
Data urodzenia: 25-09-1909
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 14.08.1946 do 17.08.1946 przez Ref. Śledczy PUBP w Wyrzysku i Bydgoszczy. Sprawa dotyczyła członków niepodległościowej organizacji pod dowództwem kpt. pseud. ,,Jędruś”, działającej na terenie powiatu wyrzyskiego, której celem była walka z systemem komunistycznym. Śledztwo zamknięto 17.08.1946. W aktach znajduje się charakterystyka współpracownika grupy ,,Jędrusia” Franciszka Wnuka, który udzielał schronienia i żywności ugrupowaniu ,,Jędrusia” oraz informacji o członkach partii politycznych. IPN By 070/1681 (1735/III).
Akta nadzoru prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Bydgoszczy (Pr.R 1053/46) w okresie od 13.06.1946 do 19.07.1946 w sprawie członków organizacji ,"Armia Krajowa" działającej na terenie Sępólna, Tucholi i Bydgoszczy. Franciszek Wnuk postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 02.07.1946 został tymczasowo aresztowany za to, że przechowywał na terenie swojego gospodarstwa 2 karabiny K.B.K, 1 automat, 3 mundury wojskowe, 80 sztuk amunicji do P.P.Sz-y oraz 100 sztuk amunicji do automatu należące do organizacji "Armia Krajowa". Został osadzony w więzieniu w Bydgoszczy. 30.07.1946 PUBP w Bydgoszczy sporządził akt oskarżenia, który 27.08.1946 został zatwierdzony przez prokuraturę i przesłany do sądu. IPN By 141/34.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (R.527/46) od 27.08.1946 do 26.09.1946 dot. członków niepodległościowej organizacji pod nazwą ,«Armia Krajowa», działającej na terenie Sępólna, Tucholi i Bydgoszczy, której celem była walka z systemem komunistycznym. Wyrokiem sądu z 26.09.1946 Franciszek Wnuk został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. pomocy organizacji «AK» poprzez przechowywanie na terenie swojego gospodarstwa broni, należącej do organizacji i skazany na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Ww. karę odbywał w więzieniach w Bydgoszczy i Wronkach. Na mocy wyroku WSR w Bydgoszczy z 12.03.1947 ww. darowano karę na mocy amnestii i zwolniono z więzienia 23.03.1947. IPN By 66/403-404.
Akta śledztwa prowadzonego od 26.11.1947 do 09.12.1947 przez Ref. Śledczy PUBP w Sępólnie. Sprawa dotyczyła członków niepodległościowej organizacji ,«Armia Krajowa» pod dowództwem "Ważnego"/ "Kuśnierza”, działającej na terenie Sępólna, Tucholi, Bydgoszczy, której celem była walka z systemem komunistycznym. W zbiorze dokumentów dot. organizacji pojawia się Franciszek Wnuk. Został on zatrzymany 12.06.1946 przez WUBP w Bydgoszczy i umieszczony w więzieniu w Bydgoszczy. W toku śledztwa ustalono, że od maja do 10 czerwca 1946 udzielił pomocy organizacji «AK», przechowując na terenie swojego gospodarstwa 2 karabiny K.B.K, 1 automat, 3 mundury wojskowe, 80 sztuk amunicji do P.P.Sz-y oraz 100 sztuk amunicji do automatu. IPN By 070/1378 t. 1-4 (1425/III).
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (VI K dor-3/47) od 10.02.1947 do 25.04.1947, dotyczące członków organizacji działającej na terenie Sępólna, oskarżonych o kradzież broni palnej. Do akt dołączone są akta prokuratorskie (Pr. R.1053/46), które 12.08.1946 zostały wyłączone i przekazane wg. właściwości do Prokuratora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. W aktach znajduje się zeznanie pomocnicze F. Wnuka dot. umieszczenia broni członków organizacji w jego gospodarstwie. IPN By 82/6.
Charakterystyka Nr 3 dot. organizacji podziemnej «AK» dowodzonej przez "Ważnego". Materiały opracowane 05.09.1972 przez Wydz. ,,C" KW MO w Bydgoszczy. Omawiana organizacja działała od kwietnia do lata 1946 na terenie Sępólna. W ramach działalności członkowie organizacji brali udział w akcjach zbrojnych, palili dokumenty państwowe, zabrali legitymację członka PPR oraz namawiali rolników do nie oddawania kontyngentów państwu. W aktach znajduję się kwestionariusz osobowy pomocników organizacji, w tym Franciszka Wnuka, który przechowywał broń dla organizacji, za co został skazany na karę 3 lat więzienia. IPN By 010/3 (3/B).
Rozpracowanie obiektowe krypt. "Dezerter" prowadzone od 1947 do 1953 przez WUBP w Bydgoszczy dot. dezerterów z Wojska Polskiego. Oświadczenia osób, które zdezerterowały z wojska bądź przyznały się do nielegalnego przechowywania broni. Zachowały się akta o sygn. IPN By 069/167 (167/IV) zawierające ankiety personalne. W aktach nie odnaleziono informacji o Franciszku Wnuku. Materiałów dotyczących ww. brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.