Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Lepacki
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 24-04-1953
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Zyta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa (RSD-18/82) prowadzonego od 1.12.1982 do 18.12.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku w sprawie utworzenia na terenie Słupska nielegalnej organizacji "Okręgowego Komitetu Oporu", drukowania i rozpowszechnienia ulotek antypaństwowych przez b. działaczy NSZZ "Solidarność". Zenon Lepacki został zatrzymany 2.12.1982 przez KW MO w Słupsku. Tymczasowo aresztowany 3.12.1982. W toku śledztwa ustalono, że był członkiem "Zakładowego Komitetu Oporu" przy Fabryce Maszyn Rolniczych "Agrometr-Famarol” w Słupsku, sporządzał i rozpowszechniał biuletyny i ulotki o treści antypaństwowej. Śledztwo zamknięto 18.12.1982. Materiały 7.08.1983 złożono do archiwum pod sygn. 76/III. IPN Gd 012/52 t. 1-2 (76/III).
Akta śledztwa (RSD-20/82) prowadzonego od 17.12.1982 do 30.12.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Słupsku w sprawie zorganizowania na terenie Słupska nielegalnej organizacji "Okręgowy Komitet Oporu - Region Słupsk" wydającej biuletyn "Solidarność Słupska" przez b. działaczy NSZZ "Solidarność”. Z. Lepacki występuje jako jeden członków ww. organizacji objętej śledztwem (Pg.Śl. II 141/81), któremu przekazano matryce do sporządzania biuletynu. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę z 6.01.1983 w okresie od 5.01.1983 do 5.01.1985. IPN Gd 012/53 (77/III).
Akta prokuratorskie postępowania Pg.Śl. II 141/81 przeciwko członkom NSZZ "Solidarność” o kontynuowanie działalności na terenie Słupska w czasie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego, prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie od 1.12.1982 do 28.12.1982. Zenon Lepacki został aresztowany 3.12.1982. W trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Został oskarżony o to, że od marca do 11 października 1982 był członkiem NSZZ "Solidarności” po jej delegalizacji wszedł w skład Zakładowego Komitetu Oporu przy Fabryce Maszyn Rolniczych "Agrometr-Famarol” w Słupsku, sporządzał i rozpowszechniał biuletyny i ulotki o "treści antypaństwowej". IPN Gd 397/3, IPN Sz 385/128.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So. W. 490/82) dot. członka Zakładowego Komitetu Oporu działającego przy Fabryce Maszyn Rolniczych "Agrometr-Famarol” w Słupsku w 1982 roku. U Zenona Lepackiego jako jednego z członków ww. organizacji podczas przeszukania mieszkania znaleziono maszynę do pisania matryc. Ww. przyznał się do wykonania matryc biuletynu "OKO NSZZ Solidarności Słupskiej”. Tymczasowo aresztowany 3.12.1982, osadzony w areszcie śledczym w Słupsku. Wyrokiem sądu z 11.02.1983 Zenon Lepacki został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. działalności w NSZZ "Solidarności” po jej delegalizacji, tworzenia i kolportowania ulotek. Skazany na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszonej na okres próbny 4 lat i karę grzywny. Sąd Najwyższy Izby Wojskowej w Warszawie 13.06.1983 podtrzymał w mocy wyrok Sądu I Instancji. Zwolniony z AŚ w Słupsku 11.02.1983. IPN By 51/232-235.
Akta tymczasowo aresztowanego Zenona Lepackiego prowadzone od 03.12.1982 do 11.02.1983. Aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg.Śl.II-141/82) z 3.12.1982. Zwolniony na mocy postanowienia Sądu POW w Bydgoszczy (So.W. 490/82) z 11.02.1983. Od 3.12.1982 do 18.12.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Słupsku, skąd został przeniesiony do w Zakładu Karnego w Szczecinku. Od 18.01.1983 ponownie w AŚ w Słupsku. Zwolniony 11.02.1983. IPN Gd 150/2 (87/47).
Akta śledztwa (RSD-10/84) prowadzonego od 09.08.1984 do 02.11.1984 przez Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku w sprawie złożenia kwiatów pod pomnikiem Powstańców Warszawy w Słupsku w dn. 1.08.1984 przez byłych działaczy NSZZ "Solidarności” z Fabryki Maszyn Rolniczych "Agrometr-Famarol”. Z Zenonem Lepackim przeprowadzono rozmowę dot. przerwy w pracy w ramach akcji protestacyjnej w dniu 25.08.1984, jako pracownikiem i byłym działaczem "Solidarności”, który brał udział w manifestacji z 01.08.1984. IPN Gd 012/76 t. 1-2 (116/III).
Akta dochodzenia (RSD-7/85) prowadzonego od 01.08.1985 do 05.08.1985 przez Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku. Sprawa dot. organizatora i uczestników akcji strajkowej w Fabryce Maszyn Rolniczych "Agrometr - Famarol” w Słupsku, która miała miejsce w dniu 01.07.1985. Zenon Lepacki jako uczestnik strajku został zwolniony z pracy 01.07.1985. Zatrzymany w areszcie RUSW w Słupsku. W dniu 02.07.1985 przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą, podczas której ww. twierdził że nie zaprzestanie swej działalności. IPN Gd 012/86 (128/III).
.