Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Wachnicki
Miejsce urodzenia: Mleczków
Data urodzenia: 11-02-1931
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 15.04.1950 do 17.08.1950 przez Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku. Sprawa dotyczyła członków niepodległościowej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę", działającej na terenie powiatu kwidzyńskiego w Kwidzynie w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. Zygmunt Wachnicki, uczeń Gimnazjum Ogólnokształcącego w Kwidzynie, został zatrzymany 06.04.1950 na mocy przez PUBP w Kwidzynie. Tymczasowo aresztowany 25.04.1950. W trakcie śledztwa wielokrotnie przesłuchiwany. W toku śledztwa ustalono, że działał początkowo w "Organizacji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej” następnie organizacji "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę", od grudnia 1949 do dnia zatrzymania pod pseud. "Sęp”, gdzie pełnił funkcję komendanta placówki, sporządzał i rozpowszechniał ulotki o treści antypaństwowej, posiadał broń i dokonał "napadu na sklep spółdzielczy”. Śledztwo zamknięto 17.08.1950. IPN Gd 013/18 (592/III), IPN 0120/35-36 (592/3) mikrofilm.
Akta śledztwa prowadzonego od 24.04.1950 do 19.08.1950 przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy. Sprawa dotyczyła członków niepodległościowej organizacji pod nazwą "Wojskowa Narodowo- Nacjonalistyczna Wyzwoleńcza Organizacja", działającej na terenie województwa bydgoskiego w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. W ramach śledztwa założono sprawę kontrolną agencyjno-śledczą o krypt. "Grom” mającą na celu zatrzymanie członków organizacji pozostających na wolności. Zygmunt Wachnicki jako twórca organizacji młodzieżowej pod nazwą ,,Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę" w Kwidzynie pseud. "Sęp” został zatrzymany przez PUBP 18.04.1950. IPN By 070/2553 t. 1-4 (2623/III).
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (Sr. 310/50) dotyczące Zygmunta Wachnickiego, założyciela niepodległościowej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę", działającej na terenie powiatu kwidzyńskiego w Kwidzynie w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. Zygmunt Wachnicki postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej (Pr. II 401/50) został tymczasowo aresztowany 25.04.1950 za utworzenie i kierowanie "Organizacją Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej” następnie organizacją "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę", w której pełnił funkcję komendanta posługując się ps. "Sęp”. Postawiono mu zarzuty sporządzania i rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej, posiadanie broni. Osadzony w więzieniu w Gdańsku. 17.08.1950 PUBP w Kwidzynie sporządził akt oskarżenia, który 28.09.1950 został zatwierdzony przez prokuraturę i przesłany do sądu. Wyrokiem sądu (Sr. 310/50) z 25.10.1950 Zygmunt Wachnicki został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. założenie i kierowanie "Organizacją Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej” następnie organizacją "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę" oraz posługiwania się ps. "Sęp”, sporządzania i rozpowszechniania ulotek o treści antypaństwowej, posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia oraz udział w akcji zorganizowanej przez organizację. Skazany na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. 23.02.1951 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie oddalił skargę rewizyjną i utrzymał w mocy wyrok sądu I Instancji. Orzeczoną karę odbywał kolejno w więzieniach w Gdańsku, Sztumie, Rawiczu. Postanowieniem WSR w Gdańsku (Sr. 310/50) z 21.08.1953 na mocy amnestii ww. złagodzono karę łączną pozbawienia wolności do 10 lat z utrzymaniem w mocy kar dodatkowych. Został warunkowo zwolniony z reszty odbywanej kary postanowieniem WSR w Gdańsku z 27.04.1955 z wyznaczeniem okresu próbnego do 10.04.1960. Sąd Wojewódzki w Gdańsku 25.03.1968 odrzucił prośbę ww. o zatarcie kary. Zatarcie kary nastąpiło dopiero 20.01.1969 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. IPN Gd 146/67.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku od 28.05.1954 do 25.08.1954. dot. współzałożyciela organizacji "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę" (W.N.N.W.O) ps. "Bosman”. Zygmunt Wachnicki jako założyciel organizacji, który przebywał w więzieniu karno-śledczym w Malborku był świadkiem na rozprawie sądowej oskarżonego ps. "Bosman”. IPN Gd 112/80.
Charakterystyka nr 19 dot. organizacji młodzieżowej pod nazwą „Organizacja Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej”. Materiały opracowane w latach 1974-1988 przez Wydz. "C" KW MO w Bydgoszczy. Omawiana organizacja powstała w grudniu 1949 celem walki z systemem komunistycznym poprzez przygotowywanie i publikowanie antyrządowych druków, napady rabunkowe na Spółdzielnie Spożywcze. Ogółem członkowie "Organizacji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej” od 10.03.1950 przeprowadzili dwa napady rabunkowe na Spółdzielnie Spożywcze oraz kolportaż antyrządowych ulotek. 06.04.1950 członków organizacji zatrzymano, w tym aresztowano Zygmunta Wachnickiego. 25.10.1950 został skazany przez WSR w Gdańsku na karę 15 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat. IPN By 010/19 (19/B).
Charakterystyka nr 69 dot. organizacji pod nazwą "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę". Materiały opracowane od 26.02.1974 do 27.02.1974 przez Wydz. "C” KW MO w Bydgoszczy. Omawiana organizacja powstała w 1949 roku w powiecie grudziądzkim. W kwietniu 1950 zmieniała nazwę na "Wojskowa Narodowo-Nacjonalistyczna Wyzwoleńcza Organizacja” i rozpoczęła działanie na terenie pow. morąskiego i iławskiego. Posiadała placówki w Kwidzynie, Sadlinkach i Ryjewie. Celem organizacji była walka z systemem komunistycznym poprzez przygotowywanie napadów na funkcjonariuszy MO, UB oraz spółdzielni handlowych. Zygmunt Wachnicki pseud. ,,Sęp” był komendantem placówki zorganizowanej w internacie Liceum Ogólnokształcącego na terenie Kwidzynia. Od listopada 1949 stał na czele młodzieżowego ugrupowania "Organizacji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej”, które w styczniu 1950 podporządkowało się organizacji "Walce o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę". Członkowie organizacji młodzieżowej od 20.12.1949 do kwietnia 1950 dwukrotnie przeprowadzili kolportaż antyrządowych ulotek oraz dokonali "napadu na sklep spółdzielczy”. 06.04.1950 większość członków organizacji zatrzymano poza jedną osobą (06.04.1950 aresztowano Zygmunta Wachnickiego). 25.10.1950 ww. został skazany przez WSR w Gdańsku na 15 lat więzienia. IPN BU 0176/36 (69/B).
Charakterystyka nr 25 dot. organizacji pod nazwą "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiary i Ojczyzny". Materiały opracowane od 29.05.1973 do 17.07.1980 przez Wydz. ,,C” KW MO w Gdańsku. Omawiana organizacja powstała w lipcu 1947 w powiecie grudziądzkim. Posiadała placówki w Kwidzynie, Sadlinkach i Ryjewie. W styczniu 1950 podporządkowała sobie "Organizację Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej” działającą w Kwidzynie. Celem organizacji była walka z systemem komunistycznym poprzez przygotowywanie akcji na funkcjonariuszy MO, UB oraz spółdzielnie handlowe. Zygmunt Wachnicki pseud. "Sęp” był komendantem placówki "Organizacji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej” zorganizowanej w internacie Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie, która w styczniu 1950 podporządkowała się organizacji "Walce o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę". Członkowie organizacji młodzieżowej od 20.12.1949 do kwietnia 1950 dwukrotnie przeprowadzili kolportaż antyrządowych ulotek. IPN BU 0175/43 (25/B).
.