Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysława
Nazwisko: Białasik
Nazwisko rodowe: Werner
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 16-12-1924
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysława Białasik była rejestrowana w okresie 26.10.1982-08.09.1983 pod nr 8471 i inwigilowana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kiosk” nr rej. 8470 założonej 26.10.1982 przez Wydz. II KW MO w Toruniu przeciwko dwóm osobom. Sprawa ta została wszczęta po otrzymaniu informacji o kolportowaniu przez inną osobę niezależnych wydawnictw. Celem sprawy było "udokumentowanie w sposób procesowy działalności figurantek, wykrycie osób z nimi powiązanych, rozpoznanie motywów działalności oraz innych okoliczności". W lutym 1983 przed sądem POW w Bydgoszczy odbyła się rozprawa zakończona wyrokiem skazującym przeciwko figurantkom SOR "Kiosk" oraz figurantom innych rozpracowań (prowadzonych przez Wydz. V). Władysława Białasik została skazana na 8 m-cy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata i grzywnę. Na poczet kary grzywny zaliczono areszt tymczasowy. SOR krypt. „Kiosk” zakończono 08.09.1983, a materiały złożono w archiwum pod sygn. 1015/II. IPN By 081/554 (1015/II).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 27/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej (Pg. Śl. II-197/82), dotyczącego kolportowania ulotek na terenie miasta Torunia. Jedna z podsądnych będąc pracownicą kiosku sprzedała gazetę, w której nabywca znalazł numer pisma pt. "Kontra" wydawanego poza cenzurą. W wyniku szeroko zakrojonego śledztwa aresztowano 8 osób w tym Władysławę Białasik, której w październiku 1982 przedstawiono zarzut kolportowania ulotek na terenie Torunia zawierających fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokoje publiczne lub rozruchy. Ww. 23.10.1982 ze względu na stan zdrowia nie została tymczasowo aresztowana, ale oddana pod dozór milicyjny. Postępowanie zamknięto 06.12.1982, a akt oskarżenia sformułowano 12.12.1982. W meldunku do Wydz. Inspekcji Biura Śledczego MSW Naczelnik Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu stwierdza, że nie udało się dotrzeć do źródła ulotek, jednak w aktach zawarte są pochodzące z donosów informacje o podziemnej drukarni. IPN By 082/65 (118/III).
Akta sądowe w sprawie karnej przeciwko m.in. Władysławie Białasik. Rozprawa główna odbyła się przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W.472/82) w dniach 11.02.1983, 15.02.1983, 16.02.1983, kiedy to zapadł wyrok skazujący wszystkich oskarżonych na kary więzienia w zawieszeniu oraz grzywny. Władysława Białasik została skazana na osiem miesięcy pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu na 2 lata i grzywnę. W aktach znajduje się rewizja nadzwyczajna prokuratora generalnego z 13.07.1992 oraz wyrok uniewinniający z 28.08.1992. IPN By 51/224-226.
.