Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Gertruda Adela
Nazwisko: Boberek
Nazwisko rodowe: Łęgowska
Miejsce urodzenia: Borówno
Data urodzenia: 10-09-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Gertruda Boberek była inwigilowana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kiosk” nr rej. 8470 założonej 26.10.1982 przez Wydz. II KW MO w Toruniu przeciwko dwóm osobom. Sprawa ta została wszczęta m.in. na podstawie faktu posiadania przez Gertrudę Boberek 48 sztuk znalezionych w trakcie procesowego przeszukania nielegalnych wydawnictw. Celem sprawy było "udokumentowanie w sposób procesowy działalności figurantek, wykrycie osób z nimi powiązanych, rozpoznanie motywów działalności oraz innych okoliczności". w lutym 1983 r. przed sądem POW w Bydgoszczy odbyła się rozprawa zakończona wyrokiem skazującym przeciwko figurantkom SOR "Kiosk" oraz figurantom innych rozpracowań (prowadzonych przez Wydz. V). Gertruda Boberek została skazana na 8 m-cy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata i grzywnę. Na poczet kary grzywny zaliczono areszt tymczasowy. Z Gertrudą Boberek Oddział Wojewódzki „Ruch” w Toruniu rozwiązał umowę o pracę z dniem 01.11.1982, po czym pozostawała ona bez stałej pracy. SOR krypt. „Kiosk” zakończono 08.09.1983, a materiały złożono w archiwum pod sygn. 1015/II. IPN By 081/554 (1015/II).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 27/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej (Pg. Śl. II-197/82), dotyczącego kolportowania ulotek na terenie miasta Torunia. Gertruda Boberek będąc pracownicą kiosku sprzedała gazetę, w której nabywca znalazł numer pisma pt. "Kontra" wydawanego poza cenzurą. W wyniku szeroko zakrojonego śledztwa aresztowano 8 osób w tym i samą Gertrudę Boberek. Postępowanie zamknięto 06.12.1982, a akt oskarżenia sformułowano 12.12.1982 i przekazano do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Gertruda Boberek do winy nie przyznała się, przebywała w areszcie w dniach 22.10.1982-23.11.1982, po czym została zwolniona i oddana pod dozór milicyjny. W meldunku do Wydz. Inspekcji Biura Śledczego MSW Naczelnik Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu stwierdza, że nie udało się dotrzeć do źródła ulotek, jednak w aktach zawarte są pochodzące z donosów informacje o podziemnej drukarni. IPN By 082/65 (118/III).
Akta sądowe w sprawie karnej przeciwko m.in. Gertrudzie Boberek. Rozprawa główna odbyła się przed Sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W.472/82) w dniach 11.02.1983, 15.02.1983, 16.02.1983, kiedy to zapadł wyrok skazujący wszystkich oskarżonych na kary więzienia w zawieszeniu oraz grzywny. Gertruda Boberek została skazana na osiem miesięcy pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu na 2 lata i grzywnę, na poczet której zaliczono w całości okres tymczasowego aresztowania. W aktach znajduje się rewizja nadzwyczajna prokuratora generalnego z 13.07.1992 oraz wyrok uniewinniający z 28.08.1992. IPN By 51/224-226.
Akta tymczasowo aresztowanej Gertrudy Boberek, osadzonej w więzieniu w Fordonie na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.II-197/82) z dnia 23.10.1982 w związku z oskarżeniem o rozpowszechnianie w październiku 1982 w Toruniu przy pomocy ulotek fałszywych informacji mogących wywołać niepokój publiczny, tj. popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy postanowieniem z 23.11.1982 uchyliła areszt tymczasowy zastosowany wobec ww. i oddała ją pod dozór milicyjny. Zwolniona z aresztu 25.11.1982. IPN BY 94/1322 (18/531).
.