Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Skrzypczyński
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 30-04-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania W związku z tym, że Wiesław Skrzypczyński "z dniem wprowadzenia stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej NSZZ >Solidarność<, w szczególności organizując kolportaż ulotek i pism o treści antypaństwowej na terenie KZ >Polchem<", a także w dniu 1 i 3 maja 1982 "brał udział w nielegalnym zbiegowisku na Bulwarze Filadelfijskim i Starym Rynku w Toruniu" oraz czynił przygotowania do "wrogich wystąpień w dniu 13.05.1982" został internowany na mocy decyzji nr 256/82-OEA z 11.05.1982. Osadzony 12.05.1982 w OO w Strzebielinku. Decyzja nr 225/82-OEA z 17.11.1982 internowanie uchyliła. IPN By 082/1 t. 11 (54/III); IPN By 076/321
Akta internowanego Wiesław Skrzypczyński internowany przez Wydz. Śledczy KWMO Toruń na mocy decyzji nr 256/82 OEA z 11.05.1982 w OO Strzebielinek k. Wejherowa na podstawie dekretu z 12.12.1981 w związku z tym, że "nie przestrzega obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego". Decyzja nr 225/82 OEA z 17.11.1982 internowanie uchyliła. IPN Gd 159/383
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Wiesław Skrzypczyński kontrolowany w ramach KE krypt. "Muzyk" w związku z tym, że "po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i był jednym z aktywnych osób biorących udział w zamieszkach ulicznych w dniach 1 i 3.05.1982". Internowany na wniosek Wydz. V KWMO Toruń na mocy decyzji z 11.05.1982. Wydz. V WUSW Toruń zastrzegł wyjazdy zagraniczne do WKŚ od 25.07.1983 do 25.07.1985 na fakt utrzymywania kontaktów z działaczami "nielegalnych struktur podziemia >Solidarności<" oraz prowadzenia "wrogiej działalności". 30.08.1983 przeszukany w miejscu pracy i zamieszkania (w ramach SOR "Elita" nr rej. 7431). Od 24.04.1987 do 24.04.1989 ponownie zastrzeżono wyjazdy zagraniczne do WKŚ na wniosek Wydz. V RUSW Toruń w związku z tym, że w/w jest figurantem sprawy "Muzyk" i "zamierza wyjechać w celach turystycznych do Włoch lub Francji i nie powrócić do kraju". Materiały zmikrofilmowano pod nr 2127/2. IPN By 081/1191 (2127/II), IPN By 0104/249 (2127/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS przerejestrowana na SOR krypt. "Elita". 18.07.1986 sprawę przejął do prowadzenia Wydz. III WUSW w Toruniu, następnie 12.01.1988 sprawę przekazano dla Wydz. V. Od 18.01.1989 sprawę prowadził Inspektorat 2 WUSW w Toruniu. W ramach SOR krypt. "Elita" 30.08.1983 dokonano przeszukania mieszkania i miejsca pracy Wiesława Skrzypczyńskiego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 2432/II zostały zniszczone 08.01.1990 przez Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 2432/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i IPN By 081/1191.
.