Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Han
Miejsce urodzenia: Szlachta
Data urodzenia: 09-06-1931
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Główny figurant sprawy krypt. "Grupa", założonej z powodu prowadzenia "wrogiej" działalności przez członków NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych na terenie gm. Dragacz. Materiały 17.04.1987 zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum pod nr 6861/II, zniszczono 30.01.1990. Materiałów nr 6861/II brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w związku z "nielegalną" działalnością w ramach Duszpasterstwa NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych oraz w NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Materiały złożono w archiwum pod nr 7306/II, następnie zniszczono. Materiałów nr 7306/II brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.