Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Niewiński
Miejsce urodzenia: Grodno
Data urodzenia: 18-11-1931
Kraj urodzenia: ZSRR
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach kontrolno-śledczych Wydz. Śledczego WUBP w Szczecinie, sprawy o nr rej. Sz 114/49, prowadzonej w okresie 16.04.1949-09.07.1949, Julian Niewiński występuje jako członek "nielegalnej organizacji antypaństwowej >Polska Organizacja Wojskowa<, która zaczeła działać od maja 1948 na terenie b. powiatu i miasta Sławno. Jak głosiło dowództwo "POW" ww. organizacja miała na celu ,"walkę z Rosjanami, odebranie ziem polskich na wschodzie, niedopuszczenie komunizmu do Polski, obrona kościoła rzymsko-katolickiego, a na początku zdobywanie broni, napady na funkcjonariuszy organów bezp., kolportaż patriotycznych wydawnictw". Julian Niewiński był członkiem tej organizacji od lutego 1949 w Białogardzie. Zatrzymany 06.04.1949, aresztowany tymczasowo postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie w dniu 15.04.1949 i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Szczecinie. W akcie oskarżenia z dnia 09.07.1949 oskarżony o "członkostwo w >POW< mając na celu usiłowanie przemocą zmianę ustroju Państwa Polskiego i usunięcie ustanowionych organów władzy zwierzchniej Narodu". Wyrokiem z dnia 03.08.1949 Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie Julian Niewiński skazany został na 5 lat więzienia. IPN Sz 00101/154 (1220/III, 4620/III, 4598/Śl, 2556/III, 4493/III, 19500/0).
W aktach sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, sprawy o nr rej. Sr 536/49, prowadzonej w okresie 26.07.1949-03.08.1949, Julian Niewiński został skazany wyrokiem ww. sądu z dnia 03.08.1949 na karę 5 lat więzienia i "utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych na okres 1 roku" za to, że "od 05.02.1949 do dnia zatrzymania tj. do 06.04.1949 w Białogardzie usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że był członkiem i kandydatem na komendanta miejscowej placówki nielegalnej organizacji >Polska Organizacja Wojskowa<". Karę odbywał w więzieniach w Szczecinie, Wronkach, Jaworznie. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie o zastosowaniu amnestii, Julianowi Niewińskiemu karę złagodzono do 2,5 roku więzienia. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 19.08.1991 ww. wyrok wobec Juliana Niewińskiego został unieważniony, przez to, że "czyn Juliana Niewińskiego był związany nie tylko z działalnością przeciwko ówczesnemu ustrojowi Państwa Polskiego ale także z działalnością na rzecz w pełni niepodległego bytu tego Państwa, pozostającego w zależności od Związku Radzieckiego". IPN Sz 187/177 (Sr 536/49, 32/III).
W charakterystyce "Nielegalna młodzieżowa organizacja >Polska Organizacja Wojskowa< o zabarwieniu endecko-klerykalnym, powiązanej ze stowarzyszeniem kościelnym >Milicja Niepokalanej<" opracowanej w Wydz. "C" KWMO w Koszalinie, w dokumentach z dnia 25.02.1974 i 17.04.1974, Jan Niewiński występuje jako dowódca placówki "POW" w Białogardzie, mając na celu "walkę z ustrojem Państwa Polskiego poprzez rozpowszechnianie nielegalnych ulotek i napadając na funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa". Ww. organizacja, "mająca poparcie księży kościoła katolickiego", została zlikwidowana w dniach 03.04.-05.04.1949 przez PUBP w Sławnie i WUBP w Szczecinie. Julian Niewiński został zatrzymany w dniu 06.04.1949 przez PUBP w Białogardzie i skazany przez WSR w Szczecinie na 5 lat więzienia. IPN BU 0188/23, IPN Sz 00103/343 (23/74, 481/IV).
W charakterystyce nr 967 opracowanej w Wydz. "C" KWMO w Szczecinie, w dokumentach z dnia 06.09.1978 i 14.09.1978, Julian Niewiński występuje jako członek organizacji "Polska Organizacja Wojskowa". Działał jako komendant tej organizacji na placówce w Białogardzie od 05.02.1949 do 06.04.1949 - "mając na celu walkę z ustrojem Państwa Polskiego i ZSRR". Julian Niewiński zajmował się głównie werbunkiem nowych członków organizacji. IPN Sz 008/821 (1433/IV).
W opracowaniu faktologicznym Wydz. II Biura "C" MSW z roku 1980 pn. "Działalność nielegalnej organizacji młodzieżowej >Polska Organizacja Wojskowa< i jej likwidacja przez organy bezpieczeństwa publicznego" Julian Niwiński występuje jako członek typowany na komendanta ww. organizacji w Białogardzie. "POW" dokonało dwukrotnego rozpowszechnienia nielegalnych ulotek oraz jednego napadu na członka ORMO. W wyniku śledztwa aresztowano w 1949 r. 44 członków tej organizacji. Julian Niewiński został zatrzymany 06.04.1949 przez PUBP w Białogardzie i skazany na 5 lat więzienia przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie. IPN Sz 008/897, IPN Sz 00108/90/2 (1509/IV, 326/IV).
W materiałach ewidencyjnych KWMO w Szczecinie "Skorowidz imienny opracowanych członków band i nielegalnych organizacji" Julian Niewiński występuje pod lit. "N"- poz. nr 42, sygn. akt sądowych - 32/III. IPN Sz 0012/477/3 (1513/IV).
W materiałach ewidencyjnych "Skorowidz więźniów Centralnego Więzienia Wronki za lata 1948-1950" Julian Niewiński występuje jako osadzony w CW we Wronkach od dnia 29.10.1949 - po przybyciu z więzienia w Szczecinie, nr w księdze głównej więźniów - 1044/49. IPN Po 3/69.
W materiałach ewidencyjnych "Księga główna II więźniów karnych Centralnego Więzienia Wronki 1949-1950" Julian Niewiński występuje jako osadzony w CW Wronki, wobec którego w dniu 15.04.1949 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie zastosowała areszt tymczasowy. Skazany wyrokiem WSR w Szczecinie z dnia 03.08.1949 na karę 5 lat więzienia. IPN Po 3/62.
W materiałach ewidencyjnych "Skorowidz alfabetyczny więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach za rok 1951" Julian Niewiński występuje jako osadzony w CW we Wronkach, po przybyciu z więzienia ze Szczecina w dniu 25.10.1949 i datą opuszczenia więzienia 20.05.1951 transportem do więzienia w Jaworznie. Nr w księdze głównej więźniów - 1882/51. IPN Po 3/70.
W materiałach ewidencyjnych "Księga główna więźniów Centralnego Więzienia Wronki 1951-1952" Julian Niewiński występuje jako więzień CW we Wronkach, który przybył w dniu 25.10.1949 z więzienia w Szczecinie. Skazany wyrokiem WSR w Szczecinie na 5 lat więzienia. CW we Wronkach opuścił w dniu 20.05.1951 transportem do więzienia w Jaworznie. IPN Po 3/63.
.