Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Budziński
Miejsce urodzenia: Legnica
Data urodzenia: 13-01-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Budziński występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Przerwa”, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 29.08.1980 pod numerem KA-45283 przez Grupę Operacyjną w Rybniku Wydziału III „A” KWMO Katowice. Sprawę założono w związku z informacją dotyczącą strajku, jaki rozpoczął się 29.08.1980 na terenie KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju. Na czele protestujących stanął Komitet Strajkowy, którego członkowie opracowali szereg postulatów dotyczących spraw organizacyjnych zakładu, spraw socjalnych oraz postulat utworzenia wolnych związków zawodowych. Celem SOS było „ustalenie inspiratorów wydarzeń”, „kontrola operacyjna sytuacji w kopalni” oraz „informowanie czynników partyjnych i administracyjnych o bieżących wydarzeniach”. Strajk zakończono 03.09.1980 po podpisaniu przez Komisję Rządową porozumienia ze strajkującymi górnikami. Edward Budziński został objęty sprawdzeniem w związku z ustalaniem członków Zakładowego Komitetu Robotniczego przy KWK „Moszczenica”. SOS „Przerwa” została zakończona 16.03.1981 „w związku z wyjaśnieniem sytuacji konfliktowej w KWK”. W dniu 30.03.1981 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 37978/II. IPN Ka 036/1785 (37978/II).
.