Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Zygmunt
Nazwisko: Iskra
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 29-06-1938
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Iskra występuje w materiałach operacyjnych dotyczących rozpracowania konspiracyjnej organizacji pod nazwą „Walcząca Młodzież Polska”. W wyniku czynności organów bezpieczeństwa osoby podejrzane o przynależność do organizacji zatrzymano w maju 1953. Jednym z zatrzymanych był J. Iskra, który należał do "WMP" od stycznia 1952, posiadał legitymację i posługiwał się pseudonimem „Waligóra”. Ww. został przesłuchany 22.05.1953 (w miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję) i tymczasowo aresztowany. Objęty śledztwem prowadzonym przez Referat Śledczy MUBP Sosnowiec pod nadzorem Prokuratury Miasta Sosnowiec (sygn. akt Sb 19/57) i oskarżony o przynależność do związku „Walcząca Młodzież Polski”, którego „istnienie i cel miały pozostać tajemnicą wobec Władzy Państwowej”, tj. czyn z art. 36 dekretu z dn. 13.06.1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (tzw. małego kodeksu karnego). W dniu 17.09.1953 Sąd Powiatowy w Sosnowcu uniewinnił ww. od zarzucanych czynów. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. B-7240, a w dn. 08.07.1971 nadano nową sygn. 4156/III. IPN Ka 03/3 t. 1-3 (4156/III), IPN Ka 064/162 (9/Śl).
Janusz Iskra figuruje w materiałach administracyjnych KW MO Katowice zawierających „Charakterystykę nr 55” dotyczącą „nielegalnej” organizacji młodzieżowej „Walcząca Młodzież Polska”. Charakterystyka została sporządzona w 1974 roku w Wydziale „C” KW MO Katowice na podstawie materiałów archiwalnych o sygn. 4156/III. Organizacja, która działała na terenie Sosnowca w latach 1951-1953 liczyła 17 osób w wieku od 11 do 16 lat. Głównym celem „WMP” była „walka z ustrojem Polski Ludowej”. „Walcząca Młodzież Polska” odbywała zebrania konspiracyjne, posiadała swój statut i przysięgę, a jej członkowie posługiwali się pseudonimami. Na zebraniach wygłaszano „referaty polityczne” opracowywane na podstawie „literatury piłsudczykowskiej” oraz przekazywano wiadomości pochodzące z audycji „Radia Wolna Europa” oraz „Głosu Ameryki”. W 1952 roku w ramach organizacji powołano „Tajną Policję Wojskową”, która zajmowała się ochroną zebrań i młodzieży. W czasie swojej działalności członkowie organizacji przeprowadzili akcję zrywania plakatów z hasłami wyborczymi (wybory w 1952 do Sejmu PRL), zaangażowali się również w wypisywanie „wrogich” haseł na murach. W wyniku czynności operacyjno-śledczych „konspiratorzy” zostali zatrzymani w maju 1953. Aktem oskarżenia objęto 7 osób, m. in. Janusza Iskrę. Śledztwo w stosunku do pozostałych aresztowanych członków „Walczącej Młodzieży Polskiej” zostało umorzone z braku dostatecznych dowodów winy. Janusz Iskra wyrokiem sądu został uniewinniony. IPN Ka 057/52 t. 1-3, IPN BU 0174/56 (Charakterystyka 55).
.