Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Sitarz
Miejsce urodzenia: Bogumin
Data urodzenia: 12-12-1904
Kraj urodzenia: Austro-Węgry
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Sitarz był rozpracowywany w latach 50-tych przez Referat III PUBP\PUdsBP w Żywcu jako były członek Armii Krajowej. Materiały złożono 12.11.1955 w Archiwum WUdsBP w Krakowie pod sygn. 31115/II. Materiałów o sygn. 31115/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Grupowa Sprawa Agenturalnego Rozpracowania krypt. "Dopływ" nr rejestracyjny RA-278/22, 7566/53 prowadzona przez Wydział III WUBP\WUdsBP w Krakowie w okresie od 14.11.1953 do 18.05.1955, wobec osób wywodzących się ze środowiska byłych członków AK oraz oddziału partyzanckiego "Huragan" działającego na terenie powiatu żywieckiego i wadowickiego. Józef Sitarz był rozpracowywany ze względu na prywatne kontakty z głównym figurantem sprawy. Materiały złożono 18.05.1955 w Archiwum WUdsBP, przerejestrowano i złożono 24.11.1966 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 7694/III. IPN Kr 010/7590 (7694/II-gr).
.