Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Tadeusz
Nazwisko: Robakowski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 20-02-1939
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne KW MO w Łodzi dotyczące planów internowania oraz „rozmów ostrzegawczych” z działaczami opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” w ramach przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. W materiałach znajduje się plan „rozmowy ostrzegawczej” z Józefem Robakowskim z 16.11.1981, przygotowany przez funkcjonariusza Wydziału III KW MO w Łodzi. W ocenie SB J. Robakowski, jako pracownik naukowo-dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej w Łodzi oraz jeden z inicjatorów powstania na terenie uczelni „nieformalnej grupy »Odnowa«, której zadaniem była reorganizacja władzy administracyjnej w szkole pod kątem wydarzeń w kraju (…) gotów jest do wywołania niepokojów na terenie szkoły”. Przewidywano również możliwość jego internowania. IPN Ld pf 86/14 t. 1 (1345/III).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Senator”, nr rej. 45201, prowadzony w okresie 23.12.1981 - 05.08.1982 przez Wydział III KW MO w Łodzi w celu inwigilacji Józefa Robakowskiego, do stycznia 1982 pracownika Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Telewizyjnej i Filmowej w Łodzi i założyciela działającej na uczelni „nieformalnej grupy »Odnowa«”. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu z J. Robakowskim „rozmowy ostrzegawczej”. Materiały złożono 17.08.1982 w archiwum pod sygn. 05914/II, a w roku 1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 998/89 poz. 5. Materiały o sygn. 05914/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne zawierające korespondencję Wydziału „C” KW MO w Łodzi z lat 1982-1983 w sprawie udostępniania akt dotyczących osób „pozostających w zainteresowaniu” jednostek SB i MO. Dokumentację Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Senator” (sygn. archiwalna 05914/II) dot. Józefa Robakowskiego wypożyczył 20.10.1982 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO w Łodzi. Akta zostały zwrócone 16.12.1982. IPN Ld 092/68 t. 1 (2907/XA).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Video”, nr rej. 47307, prowadzona w okresie 29.04.1983 - 27.01.1988 przez Wydział III KW MO/WUSW w Łodzi wobec innej osoby oraz Józefa Robakowskiego, reżysera i scenarzysty, który wg informacji SB przekazał obcokrajowcowi (w celu wywiezienia za granicę) zdjęcia z „marszu głodowego” w Łodzi w lipcu 1981. Próbował również zorganizować w Paryżu pokaz „wrogich politycznie” filmów wideo. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu z J. Robakowskim kilku „rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych”. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 07319/II, a nast. zniszczono – według rozbieżnych informacji – w roku 1989 za protokołem brakowania nr 1005/89 poz. 64 lub 23.01.1990 za protokołem brakowania nr 1018. Materiały o sygn. 07319/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Amant”, nr rej. 49748, prowadzony w okresie 23.01.1985 - 03.11.1987 przez Wydział II WUSW w Łodzi w celu inwigilacji innej osoby. Józef Robakowski występuje w notatce operacyjnej z 25.01.1985 jako osoba związana z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną, Telewizyjną i Filmową w Łodzi. IPN Ld 014/765 (7241/II).
W teczce kandydata na tajnego współpracownika (kTW), nr rej. 48050, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Łodzi znajduje się informacja sporządzona przez funkcjonariusza SB w dniu 6.09.1984 dot. Józefa Robakowskiego. IPN Ld 0040/762 (44466/I), IPN Ld 0046/828/J (44466/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Piast”, nr rej. 51390, prowadzonej przez Wydz. II WUSW w Łodzi znajduje się doniesienie z 9.11.1985 dot. Józefa Robakowskiego. IPN Ld 0040/1764 t. 2 (46207/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Dada”, nr rej. 46878, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Łodzi znajdują się doniesienia z roku 1986 dot. Józefa Robakowskiego. IPN Ld 0040/1925 t. 2 (46379/I).
W aktach paszportowych Józefa Robakowskiego znajduje się informacja o trzykrotnym wniesieniu wobec niego zastrzeżenia dot. wyjazdów zagranicznych. Pierwsze z nich (nr Z 470/83) wystawiono 05.05.1983 na wniosek Wydziału III KW MO w Łodzi na okres 2 lat, ale na mocy decyzji Departamentu III MSW z 27.10.1983 zostało wycofane. Na ponowny wniosek Wydziału III WUSW w Łodzi 29.02.1984 zarejestrowano zastrzeżenie nr Z-280/84 na okres 29.02.1984 - 29.02.1986, a po jego upływie kolejne nr Z-1695/86, ograniczone od 01.05.1987 tylko do „krajów kapitalistycznych”. Zastrzeżenie anulowano w roku 1988. Mimo zastrzeżenia, w latach 1986-1987 kilkukrotnie udzielono zgody na jednorazowe wyjazdy zagraniczne. IPN Ld 533/56211 (EALD 56211).
.