Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Dyduch
Miejsce urodzenia: Żywiec
Data urodzenia: 22-02-1949
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowanie (SOR) krypt. „Eugenia” prowadzona przez Grupę Operacyjną w Tychach Wydziału V/V-2 KWMO Katowice, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 05.01.1982 pod numerem KA-47696. Sprawę założono w związku z informacją, dotyczącą strajku okupacyjnego, który miał miejsce w dniach 15-24.12.1981 na terenie KWK „Ziemowit” w Tychach. Protestujący górnicy domagali się odwołania stanu wojennego, zwolnienia internowanych, a także przywrócenia działalności NSZZ „Solidarność”. Celem SOR „Eugenia” było „ustalenie przyczyn powstania strajku”, „motywów działania inspiratorów” oraz „ukaranie osób biorących czynny udział w proteście”. Jerzy Gwiazda występuje w aktach sprawy, ponieważ za udział w akcji protestacyjnej został w dn. 05.01.1982 zwolniony z pracy „ze skutkiem natychmiastowym”. Rozpracowanie zakończono 16.04.1982, a w dn. 05.05.1982 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 38493/II. IPN Ka 036/2275 (38493/II).
.