Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Marek
Nazwisko: Borowiecki
Miejsce urodzenia: Tenczynek
Data urodzenia: 06-10-1952
Imię ojca: Julian
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Borowiecki został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO w związku z akcją „Jodła” dn. 21.12.1981. Internowany na mocy decyzji nr K-001 z 30.12.1981. Powodem zatrzymania był fakt, że R. Borowiecki „kolportował na terenie Chrzanowa wrogie ulotki, może zorganizować akcje strajkowe (…)”. Ww. był członkiem NSZZ „Solidarność”. R. Borowiecki od 21.12.1981 do 30.12.1981 przebywał w areszcie KMMO Chrzanów, następnie umieszczony został w areszcie KWMO Katowice. IPN Ka 043/227 (39218/II).
Akta internowanego sygn. IPN Ka 39/15 przetrzymywanego od dn. 30.12.1981 w areszcie KWMO Katowice. Dn. 05.02.1982 przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej. Od 10.03.1982 osadzony w Kokotku. Decyzję o internowaniu uchylono 29.04.1982. IPN Ka 39/15 (16/82).
Materiały administracyjne stanowiące dokumentację Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczącą wprowadzenia w PRL stanu wojennego krypt. "Klon". W aktach znajdują się akty prawne, wykazy internowanych, meldunki operacyjne dot. R. Borowieckiego oraz innych internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 7, 9 (15952/II).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od 05.02.1982 do 10.03.1982. IPN Ka 175/711.
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie ww. przebywał od 10.03.1982 do 29.04.1982. IPN Ka 38/8.
Ryszard Borowiecki figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KWMO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
W roku 1982 Ryszard Borowiecki uzyskał zgodę Wydz. Paszportów KWMO Kraków na stały wyjazd emigracyjny do Kanady wraz z rodziną. Do uzyskania pozwolenia przyczyniła się opinia naczelnika Wydz. Paszportów KWMO w Katowicach oraz zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB w Krakowie. R. Borowiecki uznany został za osobę, która „może być w określonej sytuacji społeczno-politycznej jednostką niebezpieczną”. IPN Kr 37/143242 (EAKR 143242).
.