Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Brodowski
Miejsce urodzenia: Janów
Data urodzenia: 19-09-1939
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Ślusarz" nr rej. KA 46684 zarejestrowano 07.05.1981 w celu objęcia obserwacją jednego z członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Hucie „Katowice”. Kwestionariusz prowadzony był przez Wydz. III „A” Grupę Operacyjną w Dąbrowie Górniczej KWMO Katowice, a następnie przez Wydz. V-1 Grupę Operacyjną w Dąbrowie Górniczej KWMO Katowice. Dn. 07.10.1982 KE przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. Mieczysława Brodowskiego zarejestrowano do sprawy dn. 18.10.1982 pod nr KA 51150 po uzyskaniu informacji o utrzymywaniu przez niego kontaktów z byłym przewodniczącym Komitetu Strajkowego przy Hucie „Katowice”, który próbował uzyskać dane od M. Brodowskiego o nastrojach i sytuacji panującej na terenie huty. W celu pozyskania informacji o M. Brodowskim korzystano z Tajnych Współpracowników oraz Kontaktów Operacyjnych. Kwestionariusz zakończono dn. 07.09.1984 z uwagi na „zaprzestanie wrogiej działalności”. Materiały archiwalne zostały złożone do archiwum Wydz. „C” dn. 22.02.1985 pod nr 41251/II. IPN Ka 048/1519 (41251/II).
Mieczysław Brodowski został internowany w związku z akcją „Jodła” dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji nr III”A”-266 Komendanta KWMO w Katowicach. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że był „aktywnym organizatorem strajku w sierpniu 1981, a od tego czasu jest przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ «Solidarność»”. M. Brodowskiego umieszczono w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. IPN Ka 043/228 (39219/II).
Akta internowanego sygn. IPN Ka 39/16 przetrzymywanego od dn. 13.12.1981 w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Dn. 08.03.1982 przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Decyzję o internowaniu uchylono 09.03.1982. IPN Ka 39/16 (10/82).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie ww. przebywał od 08.03.1982 do 09.03.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.
Mieczysław Brodowski figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KWMO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
.