Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Brożek
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Data urodzenia: 25-08-1928
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ludwik Brożek był zarejestrowany przez Ref. III „a” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chrzanowie do sprawy nr 438/D/48 z powodu „przynależności do org. NSZ” (Narodowe Siły Zbrojne). Dn. 29.06.1955 akta sprawy zostały przekazana do Archiwum WUdsBP w Krakowie, gdzie otrzymały sygn. 8766/II/55. Materiałów o sygn. 8766/II/55 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania. Ludwik Brożek został internowany w związku z akcją „Jodła” przez KMMO w Jaworznie dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji nr Jw-38 z dn. 12.12.1981. Powodem zatrzymania ww. było „sprzeciwianie się przewodniej roli Partii oraz wrogie wypowiedzi przeciwko panującemu ustrojowi". IPN Ka 0169/916 j. 1 (39212/2) mikrofilm.
Akta internowanego sygn. IPN Ka 39/17 przetrzymywanego w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich. Dn. 19.02.1982 Ludwik Brożek został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Decyzję o internowaniu zniesiono dn. 09.03.1982. IPN Ka 39/17 (3/82).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie ww. przebywał od 19.02.1982 do 09.03.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.
Ludwik Brożek po powrocie z internowania od 09.03.1982 został objęty inwigilacją szczególną (nr rej. 12/82, l. dz. PG-01750/82) przez Sekcję do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMMO w Jaworznie z uwagi na podejrzenie, „że może ponownie działać na szkodę ustroju PRL”. Inwigilację zawieszono w dn. 29.08.1982 z uwagi na ponownie internowanie. Sprawa została przekazana dn. 29.12.1982 do Referatu SB przy KMMO w Jaworznie. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta internowanego Ludwika Brożka, który został ponownie zatrzymany na podstawie decyzji 562/V-2 przez funkcjonariuszy KWMO w Katowicach dn. 29.08.1982, ponieważ „po zwolnieniu z internowania nie zaniechał działalności związkowej”. Ww. był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu zniesiono dn. 02.12.1982. Pod sygn. IPN Ka 42/70 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/739 (44/82), IPN Ka 42/70 (43/82).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Wujek” została zarejestrowana przez Pion V-2 MUSW Jaworzno dn. 05.03.1983 pod nr KA 48766. Dn. 13.07.1983 sprawa została przerejestrowana na Kwestionariusz Ewidencyjny. SOS, a następnie kwestionariusz założono z uwagi na działania podejmowane przez ww. po powrocie z internowania. Z informacji przekazanych przez tajnego współpracownika wynikało, że L. Brożek podjął działalność w ramach zawieszonego NSZZ „Solidarność” na terenie Jaworzna polegającą na organizowaniu zbiórek na fundusz pomocy internowanym i ich rodzinom oraz składaniu kwiatów w miejscu śmierci górników na terenie KWK „Wujek”. Sprawę zdjęto z ewidencji 29.10.1988 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności” spowodowanej odejściem „figuranta” na emeryturę. IPN Ka 0169/916 j. 2 (39212/2) mikrofilm.
.