Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Stefan
Nazwisko: Brudys
Miejsce urodzenia: Świętochłowice
Data urodzenia: 02-09-1952
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Brudys został internowany w związku z akcją „Jodła” przez KMMO w Rudzie Śląskiej dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji nr Ru-3. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że „namawiał do porzucenia pracy, wrogo ustosunkowany do ustroju socjalistycznego, opowiada się za jego zmianą”. M. Brudys został umieszczony w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu. IPN Ka 036/2683 t. 2 (38929/II).
Akta internowanego sygn. IPN Ka 43/120 przetrzymywanego w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Dn. 22.12.1981 ww. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Raciborzu, ponownie przetransportowany do Ośrodka w Zabrzu dn. 08.01.1982. Decyzję o internowaniu uchylono 11.02.1982. Pod sygn. IPN Ka 42/71 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/120 (3/82), IPN Ka 42/71 (3/82).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Raciborzu, gdzie ww. przebywał od 22.12.1981 do 07.01.1982. IPN Ka 218/1.
Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Student” został zarejestrowany dn. 21.03.1983 pod nr KA 52341 przez Pion V-1 KMMO Świętochłowice. Kwestionariusz założono z uwagi na możliwość podjęcia działań antysocjalistycznych po powrocie „figuranta” z internowania. Z Marianem Brudysem przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Dn. 01.10.1984 M. Brudys zmienił miejsce pracy na KWK „Zabrze”, w związku z tym 27.11.1984 kwestionariusz przekazano z Pionu V-1 MUSW w Świętochłowicach do Pionu V-1 MUSW w Zabrzu. Kwestionariusz zakończono dn. 10.10.1984, a następnie zdjęto z ewidencji operacyjnej 28.03.1985 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. IPN Ka 036/2683 t. 1 (38929/II).
Marian Brudys został objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę na wniosek KMMO w Rudzie Śląskiej. Zastrzeżenie sygn. Z-I-894/84 EAKA zostało odnotowane w dzienniku rejestracyjnym 05.04.1982 pod nr rej. KA 49171, anulowano je 20.04.1984. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.