Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Brzozowski
Miejsce urodzenia: Piłotówka
Data urodzenia: 23-05-1932
Imię ojca: Benedykt
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Eugeniusz Brzozowski został internowany w związku z akcją „Jodła” przez KMMO w Jaworznie dn. 30.12.1981 na podstawie decyzji nr ZK-2/81. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że „uczestniczy w tajnych zebraniach byłych działaczy NSZZ «Solidarność», głosi hasła antypaństwowe”. E. Brzozowskiego umieszczono 31.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu. IPN Ka 036/2684 t. 2 (38930/II).
Akta internowanego sygn. IPN Ka 43/121 przetrzymywanego w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu od 31.12.1981. Decyzję o internowaniu uchylono 11.02.1982. Pod sygn. IPN KA 42/72 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/121 (40/81), IPN Ka 42/72 (40/81).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Związek” została zarejestrowana 09.10.1982 przez KMMO Jaworzno pod nr KA 51078. Sprawa była nadzorowana przez Wydz. V Dep. V MSW. Została wszczęta w celu sprawdzenia informacji o nawiązaniu kontaktu przez Eugeniusza Brzozowskiego z byłymi działaczami „Solidarności” przy KWK „Komuna Paryska”. W 1983 roku po przejściu na rentę w/w "nawiązał kontakt z klerem na terenie Jaworzna". Dn. 18.02.1984 SOS „Związek” przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny. Z Eugeniuszem Brzozowskim przeprowadzano rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą oraz dokonano przeszukania w jego miejscu zamieszkania. Kwestionariusz zakończono dn. 19.03.1985, a następnie 12.04.1985 zdjęto z ewidencji z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. IPN Ka 036/2684 t. 1 (38930/II).
Eugeniusz Brzozowski figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
.