Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Briański
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 01-12-1959
Imię ojca: Arystarch
Imię matki: Eleonora
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Inicjator” została zarejestrowana przez Wydz. III-1, sek. III „A” KWMO w Katowicach dn. 30.03.1981 pod nr KA 46485. Dn. 21.02.1983 sprawę przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny. SOS, a następnie KE prowadzono z uwagi na podjęcie „negatywnej działalności politycznej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach” przez Piotra Briańskiego, której przejawami miały być organizowane spotkania z działaczami „Konfederacji Polski Niepodległej” oraz byłej „Solidarności”. Ww. prowadził aktywną działalność na rzecz „Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, był inspiratorem utworzenia Rady Regionalnej „NZS” oraz delegatem na obrady Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „NZS”. P. Briański zorganizował „Marsz Wolności”, który odbył się 25.05.1981 pod hasłem uwolnienia działaczy „KPN”. Ww. był również redaktorem czasopisma „Marchołt”, „w którym prowadzono agitację antysocjalistyczną i antyradziecką”. Przez cały okres trwania sprawy z P. Briańskim przeprowadzano „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”. Korespondencję należącą do rozpracowywanego objęto perlustracją, a w aparacie telefonicznym znajdującym się w miejscu zamieszkania ww. zainstalowano podsłuch. Sprawę zakończono 15.09.1986 z powodu zaprzestania „wrogiej działalności”. IPN Ka 043/695 (39747/II) t. 1.
Akta internowania zostały założone przez KWMO w Katowicach w związku z akcją „Jodła”. Piotr Briański został zatrzymany na podstawie decyzji o internowaniu nr III/68 z 13.12.1981. Powodem zatrzymania było uznanie ww. za inspiratora „działań godzących w prawidłowe funkcjonowanie systemu władzy i organów administracji państwowej w kraju”. Do 23.03.1982 był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Jastrzębiu-Szerokiej. IPN Ka 043/695 (39747/II) t. 2.
Akta internowanego Piotra Briańskiego przetrzymywanego w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju. Dn. 23.03.1982 został przetransportowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony na podstawie decyzji nr 1192/82 o uchyleniu internowania z 12.07.1982. IPN Rz 57/324 (16/81).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od 13.12.1981 do 23.03.1982. IPN Ka 175/711.
.