Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Ignacy
Nazwisko: Piecha
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 31-01-1935
Imię ojca: Bernard
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Piecha był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) „Kruk” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 06.12.1982 pod nr. rej. KA 51546. Sprawę prowadził Wydział V-1 KWMO Katowice, a następnie Referat V KMMO/RUSW Tarnowskie Góry i Sekcja V RUSW Tarnowskie Góry. Ww. został objęty kontrolą z uwagi na fakt, iż jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów Mechanicznych „ZAMET” w Tarnowskich Górach „utrzymywał kontakty z ekstremalnymi działaczami związkowymi” oraz „wykazywał wrogą postawę wobec PRL i jej sojuszy”, a po wprowadzeniu stanu wojennego organizował zbiórkę pieniężną wśród załogi „ZAMET-u” na rzecz rodzin aresztowanych i internowanych. Celem KE była „operacyjna kontrola figuranta w miejscu pracy i zamieszkania”. W związku z prowadzoną sprawą Zbigniew Piecha był inwigilowany przez osobowe źródła informacji (OZI). Z ww. prowadzano również rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. KE „Kruk” zakończono 10.04.1986 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. W dniu 17.04.1986 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41874/II. IPN Ka 048/51 (41875/II).
.