Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Bronowicki
Miejsce urodzenia: Janówka
Data urodzenia: 09-09-1930
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach śledczych o nr rej. Sz 114/49 Wydz. Śledczego WUBP Szczecin, sprawy z okresu 16.04.1949-14.08.1949, Roman Bronowicki występuje jako członek w m. Bobrowice o ps. ,"Ryś" "nielegalnej org. antypaństwowej >Polska Organizacja Wojskowa<, działającej od maja 1948 na terenie pow. Sławno". Celem jej "była walka z rosjanami, odebranie ziem polskich na wschodzie, niedopuszczenie komunizmu w Polsce, obrona kościoła katolickiego, zdobywanie broni przez napady na funkcj. organów bezpieczeństwa". Zatrzymany przez PUBP w Sławnie, aresztowany tymczasowo 13.04.1949 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Szczecinie, osadzony w areszcie śledczym WUBP Szczecin. W akcie oskarżenia z dnia 14.08.1949 oskarżony o członkostwo ww. organizacji z funkcją sekretarza placówki, celem "zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego i usunięcie ustanowionych organów władzy zwierzchniej Narodu" i nielegalne przechowywanie broni. Skazany wyrokiem z dnia 13.10.1949 Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie na kare 5 lat więzienia. IPN Sz 00101/154 (1220/III, 4620/III, 4598/Śl, 2556/III, 4493/III, 19500/0,K-1709).
W aktach sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, sprawy prowadzonej w dn. 04.10.1949-13.10.1949, Roman Bronowicki został skazany na karę 5 lat więzienia. WSR w Szczecinie uznał winnym Romana Bronowickiego, że "od dnia bliżej nieustalonego drugiej połowy m-ca lutego 1949 do chwili aresztowania t.j. do dnia 04.04.1949 w Bobrowicach pow. Sławno (...) był członkiem nielegalnej organizacji >POW<, mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego i odebranie od Związku Radzieckiego terenów położonych na wschód od Bugu, w ramach której od drugiej połowy marca 1949 pełnił funkcję sekretarza placówki >POW< Bobrowice" oraz, że "przechowywał w Bobrowicach bez zezwolenia broń palną". Roman Bronowicki karę odbywał w więzieniu w Szczecinie, Jaworznie. Na mocy postanowienia Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 26.02.1953, Roman Bronowicki został warunkowo, przedterminowo zwolniony z więzienia w dniu 17.03.1953. IPN Sz 187/70 (Sr 650/49).
W charakterystyce nr 23 opracowanej w Wydz. "C" KWMO w Koszalinie, w dokumencie z dnia 17.04.1974, Roman Bronowicki występuje jako "członek nielegalnej młodzieżowej organizacji >Polska Organizacja Wojskowa< o zabarwieniu endecko-klerykalnym powiązanej ze stowarzyszeniem kościelnym >Milicja Niepokalanej<". Ww. organizacja liczyla 43 członków i działała na terenie m. Darłowo, Sławno, Melechowo, Bobrowice, Ryszewo, Czerniejewo oraz Białogardu. Roman Bronowicki w ramach ww. organizacji w okresie 09.1945-04.1949 przechowywał nielegalnie broń (pistolet i 2 granaty). Wyrokiem WSR w Szczecinie z dnia 13.10.1949 skazany na 5 lat więzienia. IPN Sz 00103/343 (481/IV).
W opracowaniu faktologicznym Wydz. II Biura "C" MSW z roku 1980 pn. "Działalność nielegalnej organizacji młodzieżowej p.n. >Polska Organizacja Wojskowa< i jej likwidacja przez organa bezp. publ." Roman Bronowicki - ps. "Ryś" występuje jako osoba, która "w okresie od lutego 1949 do kwietnia 1949 w Bobrowicach pow. Sławno była czynnym członkiem nielegalnej organizacji >POW<, pełniła w niej funkcję sekretarza placówki Bobrowice. Od września 1945 do kwietnia 1949 w Bobrowicach przechowywał bez zezwolenia broń palną: pistolet >Union< kalibru 6.35 mm oraz 2 granaty ręczne. Zatrzymany 04.04.1949 przez PUBP w Sławnie. Wyrokiem Wojskowego Sadu Rejonowego w Szczecinie dnia 13.10.1949 skazany na karę 5 lat więzienia". IPN Sz 008/897, IPN Sz 00108/90/2 (1509/IV, 326/IV).
.