Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Nikodem
Nazwisko: Szeferski
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 15-01-1955
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Materiały dotyczące internowanych z terenu woj. toruńskiego. Grzegorz Szeferski został internowany do ZK w Potulicach na mocy decyzji nr 148/81-OEA wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu "wrogiej postawy wobec władz administracyjnych". Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KZ NSZZ «Solidarność» przy POiE w Grudziądzu. 14.12.1981 podjął akcję na rzecz uwolnienia internowanych działaczy «Solidarności» poprzez próbę nakłonienia do akcji protestacyjnych. Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 148/81-129 wydanej 20.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 082/1 t. 12 (54/III)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 148/81-OEA wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu ponieważ, "wykazuje wrogą postawę do władzy i naczelnych organów administracji państwowej". Zwolniony 20.03.1982 na mocy decyzji nr 148/81-129 o uchyleniu internowania wydanej 20.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 97/119 (40/A/119)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna wiceprzewodniczącego KZ NSZZ «Solidarność» w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu Grzegorza Szeferskiego. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1357/II zniszczono 2.02.1990. Materiałów o sygn. 1357/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na MKZ NSZZ «Solidarność» Podregion w Grudziądzu w związku z próbami "wykorzystywania organizacji do propagowania poglądów antysocjalistycznych w zakładach pracy". Grzegorz Szeferski przechodzi w sprawie jako wiceprzewodniczący KZ NSZZ «Solidarność», osoba internowana i kandydat do Zarządu MKZ NSZZ «Solidarność» Podregionu w Grudziądzu z ramienia Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu. IPN By 083/17 (40/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotycząca powstania Tymczasowego Prezydium NSZZ «Solidarność» Podregionu Grudziądz. W skład prezydium wszedł Grzegorz Szeferski zatrudniony w POiE. W aktach znajduje się doniesienie TW pseud. "Talar" dotyczące G. Szeferskiego z 12.11.1982. IPN By 081/509 (909/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 8.02.1985 zarejestrowany pod nr 12287 do SOS przemianowanej na SOR krypt. "Prezydium" nr rej. 9432 prowadzonej od 16.06.1983 do 12.10.1985 na tzw. Tymczasowe Prezydium NSZZ «Solidarność» w Grudziądzu. Z G.Szeferskim przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1553/II zniszczono 2.02.1990. Materiałów o sygn. 1553/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.