Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Antoni
Nazwisko: Wiczkowski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 13-06-1939
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Loża" z powodu sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw p.t. «Polska Rzeczypospolita Solidarna» oraz organizowania nielegalnego stowarzyszenia pod nazwą «Opus dei». Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1242/II zniszczono 11.01.1990. Materiałów sygn. 1242/II brak. Wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecz. i akt IPN By 0104/319.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym w okresie od 10.03.1984 do 15.05.1984 w związku z tym, że od maja 1983 do 8 marca 1984 w Toruniu sporządzał w celu rozpowszechniania wydawnictwa bezdebitowe p. t. «Polska Rzeczypospolita Solidarna». 8.03.1984 przeszukano mieszkanie i pomieszczenia służbowe należące do Z. Wiczkowskiego. W trakcie przeszukania znaleziono nielegalne wydawnictwa. Zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu wniósł zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych dla podejrzanego w okresie od 28.03.1984 do 10.03.1986 w związku z toczącym się postępowaniem. IPN By 082/87 (140/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie śledztwa prowadzonego przeciwko Z. Wiczkowskiemu (RSD-4/84). Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z 10.03.1984. Akt oskarżenia sporządzono 28.05.1984 oskarżając ww. o to, że "w okresie od maja 1983 r. do 8 marca 1984 r. w Toruniu sporządzał, a następnie rozpowszechniał wydawnictwo pt. >Polska Rzeczypospolita Solidarna< zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". IPN By 85/510
Akta sądowe Akta w sprawie śledztwa RSD-4/84 i postępowania przygotowawczego 1 Ds. 510/84 przeciwko Z. Wiczkowskiemu. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z 18.06.1984 wobec ww. uchylono tymczasowe aresztowanie po zastosowaniu poręczenia osoby godnej zaufania. Postanowieniem tegoż sądu z 25.07.1984 postępowaniem wobec ww. umorzono na mocy art. 2 ust. 2 ustawy o amnestii z 21.07.1984 oraz orzeczono przepadek dowód rzeczowych zakwestionowanych w trakcie przeszukania. IPN By 134/274
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z 10.03.1984 w związku z toczącym się śledztwem RSD-4/84. 14.03.1984 osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, 13.06.1984 przeniesiony do Aresztu Śledczego w Toruniu, skąd został zwolniony na mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu (II K.614/84) z 18.06.1984 o uchyleniu tymczasowego aresztowania za poręczeniem osoby godnej zaufania. IPN By 232/37
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie, ponieważ "nadal wykazuje duże zainteresowanie działalnością podziemia politycznego i kościelnego, utrzymuje kontakty z jego działaczami. Również z uwagi na przeszłość figuranta, jego ciągle niezmienioną postawę i niezweryfikowany pogląd na sytuację wewnętrzną w kraju należy poddać go dalszej kontroli operacyjnej". W materiałach znajduje się analiza akt SOR krypt. "Loża" nr rej. 9931. 11.09.1986 z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą na temat jego działalności w nielegalnej strukturze p.n. «Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy» znajdującej się przy parafii p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu. Kontrolę zakończono z powodu ograniczenia działalności rozpracowywanego oraz zalegalizowania struktur opozycyjnych, w których ww. uczestniczył. Akta 2402/II zniszczono 8.01.1990, zachował się sporządzony 25.10.1989 mikrofilm z akt o sygn. 2402/2. IPN By 0104/319 (2402/2 mkf.)
Akta paszportowe Akta paszportowe Zbigniewa Wiczkowskiego, w których znajduje się zastrzeżenie wyjazdów w/w do WKŚ (wszystkich krajów świata) nr Z-I-1717 wydane przez Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu na okres od 28.03.1984 do 10.03.1986. Zastrzeżenie wydano w związku z postępowaniem nr RSD 4/84. EATO 47054
.