Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Uchto
Miejsce urodzenia: Tarnowiec
Data urodzenia: 16-04-1957
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Uchto w dn. 08.11.1982 została zarejestrowana pod nr. 28088 przez Wydz. V KW MO w Opolu i była rozpracowywana w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Odwet" (nr rej. 27325) założonej 23.02.1982. Sprawa dotyczyła "druku i kolportażu nielegalnych ulotek o treści antypaństwowej na terenie zakładu FSE >Basel< w Brzegu". W roku 1985 sprawę przejął do prowadzenia Pion V RUSW w Brzegu. Sprawę zdjęto z ewidencji 08.03.1988. SOR "Odwet" w roku 1986 została objęta kontrolą przez Wydz. V WUSW w Opolu. Teczkę kontrolną zarejestrowano pod nr. 32632 i nadano jej ten sam kryptonim. Akta nie zachowały się. IPN Wr 065/1311 (12554/2) mikrofilm.
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Opolu w sprawie "rozpowszechniania nielegalnych pism, zawierających fałszywe wiadomości, mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy na terenie Fabryki Silników Elektrycznych w Brzegu oraz kontynuowania działalności w prawnie zawieszonym Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym >Solidarność<". Maria Uchto występuję jako podejrzana w sprawie. Śledztwo zakończono 07.02.1983 aktem oskarżenia. IPN Wr 066/55 (2203/3).
Tymczasowo aresztowana na podstawie Postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu z dnia 11.11.1982 (PgŚl II 104/82), w związku z podejrzeniem o to, że "w okresie od stycznia 1982 r. do dnia 10 listopada 1982 r. w Brzegu, woj. opolskiego, jako członek zawieszonego Związku Zawodowego >Solidarność< przy Fabryce Silników Elektrycznych w Brzegu przygotowywała i rozpowszechniała nielegalne druki, zawierające fałszywe informacje mogące wywalać niepokój publiczny lub rozruchy" i osadzona w okresie od 02. do 23. 12.1982 w Areszcie Śledczym w Opolu. IPN Wr 129/109 (10/82).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Opolu z dnia 15.03.1983 postępowanie wobec Marii Uchto zostało umorzone. Ww. była oskarżona o to, że "w okresie od kwietnia 1982 do 10 października 1982 w Brzegu, działając w warunkach przestępstwa ciągłego, jako członek byłego NSZZ >Solidarność< (...) nie odstąpiła od udziału w działalności tego związku, a nadto w okresie od kwietnia do 7 listopada 1982 w celu rozpowszechniania sporządzała na maszynie ulotki (...) zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój społeczny i rozruchy". IPN Wr 178/95-99 (SgW 22/83).
.