Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władyslaw
Nazwisko: Zwiejski
Miejsce urodzenia: Ruszków
Data urodzenia: 18-06-1908
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:

Pseudonim Wł. Zwiejskiego pisany jest jako "Jagura", "Jagur".Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta WUSW Olsztyn z 1986 roku zawierają charakterystykę Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Olsztynie. Kwestionariusz z 12.08.1986 dotyczy członka PSL Władysława Zwiejskiego, ps. "Jagur". Ww. w czasie wojny był komendantem okręgu Batalionów Chłopskich na powiaty Opatów i Sandomierz. Po zakończeniu działań wojennych został zweryfikowany z działalności w BCh do stopnia podporucznika. Wstąpił jednocześnie do PSL i pełnił obowiązki prezesa powiatowego PSL na powiat Opatów. Wszedł w skład władz wojewódzkich PSL w Kielcach oraz był członkiem Rady Naczelnej NKW PSL. Wybitnie wrogo występował przeciwko PPR i Rządowi Jedności Narodowej. 19.09.1947 przybył do Pasłęka. Włączył się ponownie w działalność odrodzonego PSL reprezentując kierunek centrowy. Na zjeździe wojewódzkim PSL w Olsztynie 21.03.1948 wybrany na członka Zarządu Wojewódzkiego. W połowie 1948 powołany został w skład Rady Naczelnej PSL. Od 05.09.1949 członek Powiatowego Komitetu Jedności SL i PSL w Pasłęku, jako Prezes PZ PSL. IPN Bi 065/181/2 (960/IV).
Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej prowadzonej przez PUdsBP w Pasłęku dotyczące Władysława Zwiejskiego, ps. "Jagura". W dn. 31.05.1955 założono sprawę ewidencyjno-operacyjną na Wł. Zwiejskiego - oficera żandarmerii w wojsku sanacyjnym, w okresie okupacji aktywnego działacza Batalionów Chłopskich na terenie woj. kieleckiego, komendanta Podokręgu BCh Opatów-Sandomierz, ps. „Jagura”. Po wyzwoleniu ujawnił się z BCh i wstąpił do PSL "mikołajczykowskiego", w którym występował jako czołowy i aktywny działacz, pełniąc funkcję Prezesa Powiatowego Zarządu PSL oraz członka Zarządu Wojewódzkiego. W trakcie agenturalnej obserwacji, w czasie której wykorzystano źródła "Kropka" i "Okularnik" nie ustalono wrogiej postawy Wł. Zwiejskiego do PRL ani żadnych wrogich zamiarów. 20.11.1956 wydano postanowienie o zakończeniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej. Wśród dokumentów znajduje się postanowienie Sekcji II Wydz. V WUBP Kielce z 12.08.1947 o założeniu sprawy ewidencyjnej na ww. jako przewodniczącego Stronnictwa Chłopskiego na terenie województwa, który kieruje je na "drogi niewłaściwe, a nawet wrogie obecnemu ustrojowi, wprowadzając w błąd masy chłopskie i wyrządzając szkodę dla Polski Ludowej". IPN Bi 0089/1490/1-2 (9497/II).
.