Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Żochowski
Miejsce urodzenia: Żochy Stare
Data urodzenia: 25-04-1921
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Żochowski ujawnił się 09.04.1947 w PUBP Wysokie Mazowieckie jako zwykły członek AK-"WiN" od roku 1942 o ps. "Sęp". Zdał broń. AP Białystok, sygn. 1427/68, ankieta osoby ujawnionej (DU-11879).
Akta Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego dotyczące śledztwa w sprawie przynależności do nielegalnego oddziału zbrojnego prowadzonego przez "Huzara". Wśród dokumentów znajduje się pismo PUBP Wysokie Mazowieckie do WUBP Białystok z 01.06.1951 przesyłające dokumenty znalezione przy zabitym 30.05.1951 Antonim Żochowskim, ps. "Naspiuk". IPN BU 0330/189, t. 25 (28201/II).
Teczka zagadnieniowa "P-13" prowadzona w okresie od 22.09.1959 do 29.12.1971 przez Wydz. III KWMO Białystok została wszczęta na podstawie materiałów spraw 5/55, 6/55 dot. działalności członków AK-WiN na terenie b. woj. białostockiego. Wśród dokumentów znajduje się wykaz zaświadczeń dla amnestiowanych, w którym pod pozycją 63503 figuruje Antoni Żochowski. IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
Opracowane w Wydz. "C" KW MO w Białystoku w latach 1976-77 kwestionariusze osobowe na członków i pomocników grupy "Huzara". Kwestionariusz z 30.08.1977 dotyczy Antoniego Żochowskiego. Ww. od 1942 był członkiem organizacji Armia Krajowa, następnie „Wolność i Niezawisłość". Ujawnił się 09.04.1947, po czym wyjechał do Wrocławia. W 1948 roku powrócił do wsi Żochy i udzielał pomocy w zakwaterowaniu zgrupowaniu „Huzara”. Dn. 24.06.1950 zbiegł przed aresztowaniem i został członkiem tejże grupy. Dn. 30.05.1951 w czasie akcji operacyjno-wojskowej prowadzonej przez PUBP Wysokie Mazowieckie został zabity we wsi Żochy Stare. IPN Bi 019/1/2.
"Charakterystyka nr 1" opracowana w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku w roku 1978 dot. Armia Krajowa/Armia Krajowa Obywatelska/Wolność i Niezawisłość, dowódca: Kamieński/Kamiński Kazimierz ps. "Huzar"/"Gryf", okres działalności: styczeń 1945 - wrzesień 1952, obszar działalności: powiat Wysokie Mazowieckie, Bielsk Podlaski woj. białostockie, woj. warszawskie, woj. lubelskie. Antoni Żochowski, ps. "Naspnik" figuruje wśród zabitych członków ww. organizacji. Zabity został 30.05.1951. IPN Bi 019/1/1 (1/1).
Akta KW MO/WUSW Białystok z lat 1973-89 zawierają kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 91" dot. Armii Krajowej/Armii Krajowej Obywatelskiej Obwód Wysokie Mazowieckie, krypt. "5"/"Dąb"/"Lew nr 5"/"Buraki-27” za okres działalności od lutego 1942 do września 1945. Wśród nich znajdują się kwestionariusze z 01.09.1989 i 31.10.1989 dotyczące Antoniego Żochowskiego ps. "Sęp". Ww. od sierpnia 1944 do września 1945 był członkiem nielegalnej organizacji AK działającej na terenie pow. Wysokie Mazowieckie, po czym przeszedł do nielegalnej organizacji "Wolność i Niezawisłość". Dn. 09.04.1947 ujawnił się jako członek tych organizacji, zdał broń. Po ujawnieniu współpracował z bandą „Huzara” i był jej członkiem. Został zabity 30.05.1951 w czasie potyczki z Organami Bezpieczeństwa we wsi Żochy Stare. IPN Bi 019/130/2 (2/62), IPN Bi 019/134/2 (2/63).
Akta WUSW Białystok z lat 1987-89 zawierają kwestionariusze osobowe do "Charakterystyki nr 90" dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość", Obwód Wysokie Mazowieckie, krypt. "1"/"Anna"/"Aster"/"Amsterdam"/"Aniela-51”. Kwestionariusz z 31.10.1989 dotyczy Antoniego Żochowskiego ps. "Sęp". Ww. od sierpnia 1944 do września 1945 był członkiem nielegalnej organizacji AK działającej na terenie pow. Wysokie Mazowieckie, po czym przeszedł do nielegalnej organizacji "WiN". Dn. 09.04.1947 ujawnił się jako członek tych organizacji, zdał broń. Po ujawnieniu współpracował ze zgrupowaniem „Huzara” i był jej członkiem. Został zabity 30.05.1951 w czasie potyczki z Organami Bezpieczeństwa. IPN BI 019/131/4, IPN Bi 019/133/1 (2/62).
.