Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa
Nazwisko: Gawlikowska
Nazwisko rodowe: Klęczek
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 27-03-1946
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Adam
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ewa Gawlikowska została zarejestrowana 03.06.1988 pod numerem KR 34740 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Nowy" KR 34308 przez Wydział III WUSW w Krakowie. Sprawę prowadził w okresie od 11.01.1988 do 25.05.1990 Wydział III, a następnie Wydział OKPP WUSW w Krakowie. W ramach SOR krypt. "Nowy" objęto rozpracowaniem osoby zakładające nowe struktury PPS w Krakowie. Prowadzenie sprawy zakończono wobec zmieniającej się sytuacji politycznej w roku 1990. Materiały sfilmowano i akta złożono 11.06.1990 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17564/II-gr. Akta o sygn. IPN Kr 010/12353, IPN Kr 0101/491 (17564/II-gr.) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Więź" nr rejestracyjny KR 31840, prowadzona przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie w okresie od 26.11.1986 do 22.03.1989, w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za przekazanie Małopolskiemu Komitetowi Walki o Praworządność stenogramu z ustaleń tzw. Komisji Grabskiego (komisja specjalna powołana do zbadania nadużyć dokonanych przez wysokich rangą funkcjonariuszy PZPR w latach 70-tych). Ewa Gawlikowska została objęta kontrolą operacyjną w ramach SOR krypt. "Więź" jako była pracownica KK PZPR w Krakowie. Materiały złożono 11.04.1989 w archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17470/II. IPN Kr 010/12297 (17470/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Karierowicze" nr rejestracyjny 104469, założona 21.11.1987 przez Wydział II Departamentu III MSW. W ramach SOR krypt. "Karierowicze" rozpracowywano osoby działające w powstających strukturach PPS na terenie Warszawy, Krakowa i Szczecina m.in. Ewę Gawlikowską - zbierano meldunki operacyjne z poszczególnych WUSW. Materiały złożono w Archiwum MSW w Warszawie pod sygn. 55665/II. IPN BU 0248/257 t. 6 (55665/II/6).
.