Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Zaniewski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 04-04-1953
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Zaniewski został zarejestrowany 09.05.1983 pod nr KR 27441 przez Wydział V KWMO w Krakowie. Objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Siłacze", którą od 06.07.1983 prowadził Pion V DUSW jako Sprawę Operacyjnego Rozpracowania o tym samym kryptonimie. W ramach SOR krypt. "Siłacze" rozpracowywano osoby zajmujące się drukiem i kolportażem wydawnictw podziemnych na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina w Krakowie. Rozpracowanie zakończono i materiały SOR krypt. "Siłacze" złożono 10.08.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16444/II-gr. Akta zniszczono w roku 1989. Materiały o sygn. 16444/II-gr. zniszczono 16.12.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze dot. J. Palucha i innych, podejrzanych o druk i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Śledztwo RSD-14/S/83 prowadził Wydział Śledczy KWMO/WUSW w Krakowie w okresie od 08.04.1983 do 11.12.1984. Materiały dotyczące Wiesława Zaniewskiego 07.07.1983 wyłączono do osobnego postępowania o nr RSD-26/S/83. Akta o sygn. IPN Kr 07/5358 (5690/III-gr.), 096/1101 (5690/3-gr.) mikrofilm.
Sprawa prowadzona przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie przeciwko Wiesławowi Zaniewskiemu i innym. Materiały kontrolno-śledcze wyłączone ze sprawy RSD-14/S/83, prowadzone w okresie od 06.07.1983 do 03.08.1983. W. Zaniewski był podejrzany o gromadzenie i kolportowanie wydawnictw podziemnych oraz działalność w Społecznym Funduszu Pomocy Pracowniczej na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina. Oskarżony z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym. Po umorzeniu sprawy przez sąd na mocy amnestii Wydział Śledczy zakończył prowadzenie sprawy. Materiały złożono 12.12.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5591/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/5290 (5591/III).
Dokumentacja sprawy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty oraz śledztwa prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie prowadzonego przeciwko Wiesławowi Zaniewskiemu i innym oskarżonym z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym o przechowywanie i kolportowanie wydawnictw podziemnych m.in. pisma "Hutnik", a także działalność w Społecznym Funduszu Pomocy Pracowniczej. Sąd Rejonowy Kraków-Nowa Huta 20.10.1983 umorzył postępowanie na mocy amnestii amnestii z lipca 1983. Akta o sygn. IPN Kr 17/209 (II Ko A 2/83/N).
Akta penitencjarne tymczasowo-aresztowanego W. Zaniewskiego. Aresztowany 30.04.1983, osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie 05.05.1983. Na wniosek prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie 18.07.1983 uchylono decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Akta o sygn. IPN Kr 081/409 (38/828/83).
.