Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Krzysztof
Nazwisko: Bąkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-01-1947
Imię ojca: Marian
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Paweł Bąkowski został zarejestrowany 26.08.1969 pod nr 4786 przez Wydział III KSMO w Warszawie. Został objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Bączek" jako aktywny uczestnik wydarzeń z marca 1968. Materiały przekazano 12.08.1976 do Wydziału III A KSMO w Warszawie i kontynuowano rozpracowanie. Następnie KE 19.11.1976 przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bączek". W ramach SOR krypt. "Bączek" Paweł Bąkowski był rozpracowywany ze względu na działalność i kontakty z członkami KSS KOR. Od 12.09.1978 sprawę przejął Wydział III A-1 KSMO w Warszawie, a następnie materiały SOR krypt. "Bączek" przekazano 16.03.1981 do prowadzenia przez Wydział VII Departamentu IV MSW. Akta o sygn. IPN BU 0222/106 (MSW 52895/II) t. 1-10, mikrofilm o sygn. IPN BU 01228/132 (MSW 52895/2).
Kontynuacja rozpracowania Pawła Bąkowskiego prowadzona przez Wydział VII Departamentu IV MSW w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Bączek". Został zarejestrowany 22.04.1981 pod numerem 65002 i objęty kontrolą operacyjną jako działacz NSZZ "Solidarność" w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. P. Bąkowski po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się, prowadząc działalność w ramach podziemnych struktur NSZZ "Solidarność". Zajmował się drukiem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych oraz prasy podziemnej. Współpracował z Wydawnictwem NOWa. Ścigany listem gończym, ostatecznie ujawnił się 08.08.1983. Władze MSW zniosły zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych, w rezultacie wyemigrował 15.12.1983 do USA. Sprawę przekazano 02.12.1983 do Wydziału II Departamentu III MSW, który ją zakończył 21.12.1984. Materiały SOR krypt. "Bączek" złożono 04.01.1985 w Archiwum MSW pod sygn. 52895/II. Akta o sygn. IPN BU 0222/106 (MSW 52895/II) t. 1-10, mikrofilm o sygn. IPN BU 01228/132 (MSW 52895/2).
Akta kontrolne śledztwa S-101/68 prowadzonego przez Wydział Śledczy KSMO w Warszawie w związku z wydarzeniami w marcu 1968 na warszawskich uczelniach. Materiały dotyczące Pawła Bąkowskiego i innych wyłączono ze sprawy głównej nr II-1- Ds 47/68 do osobnego postępowania nr II-1-Ds 68/68. Zatrzymany 27.03.1968 za udział w wiecu studenckim. Był delegatem Wydziału Matematyczno-Fizycznego UW do Studenckiego Komitetu Delegatów Wydziałowych oraz współinicjatorem strajku. Aresztowany tymczasowo 29.03.1968. Decyzją prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie uchylono 07.08.1968 tymczasowe aresztowanie, a 08.08.1968 umorzono postępowanie. P. Bąkowski został ponownie zatrzymany 16.11.1968 i ukarany grzywną przez Kolegium Karno-Administaracyjne za niszczenie dekoracji związanych z V Zjazdem PZPR. Materiały sprawy złożono 08.09.1969 w Archiwum Wydziału "C" KSMO w Warszawie pod sygn. 1984/II. Akta o sygn. IPN BU 0276/288 t. 1-2 (1984/II).
Sprawa prowadzona przez Biuro Śledcze MSW przeciwko K. Modzelewskiemu i innym w związku z wydarzeniami w marcu 1968 na wyższych uczelniach. Materiały zwierają informacje, meldunki, wykazy aresztowanych, przebieg postępowań. P. Bąkowski wymieniony jest jako aktywny uczestnik w/w wydarzeń, członek Studenckiego Komitetu Delegatów Wydziałowych. Akta o sygn. IPN BU 0330/327 t. 37, 55-56, 62, 67, 76, 82-83 (6318/III).
Akta tymczasowo-aresztowanego. Osadzony w Centralnym Więzieniu w Warszawa-Mokotów 29.03.1968 za udział w wydarzeniach marcowych. Zwolniony 07.08.1968. Akta o sygn. IPN BU 473/3 (70).
Akta kontrolno-śledcze postępowania nr RSD -s-39/76 przeciwko J. Lityńskiemu i innym, prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO/Biuro Śledcze MSW w Warszawie w okresie od 18.01.1975 do 22.11.1978. Objęto śledztwem osoby zaangażowane w działalność KOR i KSS KOR, w tym P. Bąkowskiego. Materiały złożono 10.11.1978 w Archiwum Wydziału "C" KSMO w Warszawie pod sygn. 2613/III. Akta o sygn. IPN BU 0141/7 t. 1-5 (2613/III SUSW).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD-s-11/83 prowadzonego przez Wydział Śledczy KSMO/SUSW w Warszawie w okresie od 04.08.1982 do 22.08.1983 przeciwko Pawłowi Bąkowskiemu i innym, podejrzanym o udział w konspiracyjnych strukturach NSZZ "Solidarność", prowadzenie podziemnej działalności wydawniczej w ramach Wydawnictwa NOWa oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych m.in. "Tygodnika Mazowsze". Śledztwo dotyczące P. Bąkowskiego (ze względu na fakt, iż się ukrywał) wyłączono do osobnego postępowania nr RSD-43/83 i wydano za nim 17.03.1983 list gończy. P. Bąkowski ujawnił się 08.08.1983. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie 22.08.1983 umorzyła postępowanie na zasadzie amnestii. Materiały złożono 21.05.1985 w Archiwum Wydziału "C" SUSW w Warszawie pod sygn. 3038/III. Akta o sygn. IPN BU 01205/108 t. 1-2 (3038/III).
Sprawa Obiektowa krypt. "Mrowisko"/"Renesans" prowadzona w latach 1981-1982 przez Wydział IIIA/V KWMO w Gdańsku zawierała m.in. założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych oraz rozpracowanie kontaktów gdańskich działaczy NSZZ "Solidarność" z jednostkami terenowymi. P. Bąkowski wymieniony w dokumentach jako członek NSZZ "Solidarność" w IMiGW w Warszawie. Akta o sygn. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta paszportowe Pawła Bąkowskiego. Zastrzeżenie wyjazdów do Wszystkich Krajów Świata nr Z-I-76/W-c z 05.02.1975 wniesione ze względu na stały pobyt w USA członka rodziny. Utrzymano ciągłość zastrzeżenia, które cyklicznie przedłużano, ze względu na objęcie kontrolą operacyjną w latach 1976-1983. Zastrzeżenie anulowano 27.10.1983, umożliwiając wyjazd emigracyjny. Akta o sygn. IPN BU 797/8761 (EAGZ 8761).
.