Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata Maria
Nazwisko: Gierlikowska
Nazwisko rodowe: Kurzawska
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 22-11-1950
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. toruńskiego. Małgorzata Gierlikowska występuje w «wykazie osób do rozmów w ramach operacji krypt. "Klon"» z 10.11.1981. Dokument zawiera dwa warianty wykazu - pierwszy po zarządzeniu operacji "Klon", drugi po jednoczesnym zarządzeniu operacji "Klon" i "Wrzos". Małgorzata Gierlikowska jest umieszczona na obydwu listach. Akta zawierają ponadto "plan rozmowy ostrzegawczej" z ww. z 10.11.1981 wraz z dołączonym "arkuszem ewidencyjnym osoby podlegającej internowaniu" i charakterystyką działalności M. Gierlikowskiej w KZ NSZZ "Solidarność" z 16.09.1981. IPN By 466/1-3 (156/83)
Sprawa Obiektowa [SO]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowana 9.10.1981 pod nr 7399 jako osoba do SO krypt. "Matryca" (nr rej. 7133). 30.12.1981 przerejestrowana i pod nr 7399 kontrolowana operacyjnie w ramach KE krypt. "Cicha" w związku z przynależnością do ZR NSZZ "Solidarność". Kontrolę operacyjną zakończono 27.06.1983, materiały KE krypt. "Cicha" złożono do archiwum pod sygn. 962/II, następnie zniszczono 02.02.1990. Sprawę obiektową krypt. "Matryca" zakończono 12.01.1990 oraz zniszczono (sygnatury archiwalnej brak). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta administracyjne Akta dotyczące osób internowanych z terenu woj. toruńskiego. Małgorzata Gierlikowska, członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", była internowana w okresie 13.12.1981 - 24.12.1981 w Fordonie w Bydgoszczy. IPN By 076/321
Akta internowania Internowana od 13.12.1981 do 24.12.1981 w Fordonie w Bydgoszczy, na mocy decyzji 137/81-OD Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 12.12.1981. Internowanie uchylono decyzją 137/81-OD/15 Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 082/1 t.3 (54/III), IPN Po 161/1
.