Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Waldemar
Nazwisko: Warszawski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 02-08-1955
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Warszawski figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania w Czerwonym Borze (JW 3466). Powołany 05.11.1982, przydzielony do 1 kompanii inżynieryjno-drogowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983 IPN BU Pf 1090/62, IPN BU 2832/37.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Sitowie 22" nr rej. 91173, prowadzona od 20.03.1985 do 07.02.1989 przez Wydz. V Dep. II MSW dotycząca pobytu w Polsce attache wojskowego Republiki Indii. Celem sprawy było sprawdzenie nawiązywanych przez niego kontaktów i ewentualnego prowadzenia wywiadu wojskowego. Krzysztof Warszawski, pracownik Ministerstwa Handlu Zagranicznego, był obserwowany w ramach sprawy podczas swojego pobytu w Gdyni w dn. 29-31 grudnia 1985 związanego z udziałem w uroczystościach z podniesieniem bandery na wybudowanym przez Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni okręcie wojennym przeznaczonym dla Republiki Indii. IPN BU 0248/143 (55542/II).
.