Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Feliks
Nazwisko: Kisała
Miejsce urodzenia: Handzlówka
Data urodzenia: 17-05-1912
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 27.10.1955 PUdsBP w Jarosławiu założył na Feliksa Kisałę sprawę ewidencyjno-obserwacyjną celem sprawdzenia jego postawy względem ówczesnej rzeczywistości politycznej. Wymieniony był bowiem członkiem AK, a następnie należał do struktur wywiadowczych organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) na obszarze powiatu jarosławskiego. Po stwierdzeniu, iż nie prowadzi on negatywnej dla władz działalności, zaniechano dalszego prowadzenia sprawy. Dokumentację złożono w archiwum w dniu 22.12.1956 pod sygn. 1166, następnie skomasowano do sygn. 11861. Ostatecznie materiały przerejestrowano do sygn. 15635/II. IPN Rz 043/664 (15635/II).
Akta Sprawy Operacyjnej Obserwacji założonej na Feliksa Kisałę w dniu 23.06.1962 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Jarosławiu pod nr 593 (we wrześniu 1962 przerejestrowano do nr 383). Powodem zainteresowania organów bezpieczeństwa w/w był zarzut "szerzenia wrogiej propagandy p-ko PRL". Miał on wypowiadać, iż "nienawidzi komunistów i wszystkiego co komunistyczne". W dokumentach sprawy zamieszczona jest informacja, iż Feliksowi Kisała został zastrzeżony wyjazd za granice do państw kapitalistycznych oraz socjalistycznych na okres od 16.07.1963 do 16.07.1965 "jako byłemu członkowi WiN-u o reakcyjnym obliczu". Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 12.05.1965 pod sygn. 1166, a następnie skomasowano do sygn. 15635/II. IPN Rz 043/664 (15635/II).
Zarejestrowany do nr 4662 i kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Pyskacz" jako były członek WiN-u negatywnie ustosunkowany do PRL (publiczne "wrogie" komentarze i dyskusje na tematy polityczne). Kontrola prowadzona była w okresie od 16.11.1970 do 19.11.1974 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KPMO w Jarosławiu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 15635/II. IPN Rz 043/664 (15635/II).
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowana w latach 1977-1978 przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie. Feliks Kisała do roku 1947 był członkiem komórki wywiadowczej WiN na terenie powiatu jarosławskiego. W obawie przed aresztowaniem ukrywał się przed organami bezpieczeństwa, ujawnił się w Prokuraturze w Rzeszowie w dniu 18.12.1952. IPN Rz 05/5.
.