Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Iwaszko
Miejsce urodzenia: Łyniew
Data urodzenia: 05-05-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Meldunek operacyjny Figuruje w meldunku operacyjnym 01. Materiały przekazano do Wydz. III WUSW w Gdańsku. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Rudzik", ponieważ w latach 1983-1985 prowadził "wrogą działalność antypaństwową". 29.06.1985 akta przekazano do Dep. I MSW. W 1988 materiały złożono do archiwum Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod sygn. II-19500. Materiałów o sygn. II-19500 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zabezpieczenie Zarejestrowany w kategorii: zabezpieczenie [Zab.]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta paszportowe W 1973 r. pozostawał w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. II KW MO w Lublinie w związku ze swoim pobytem w Anglii. 08.02.1975 odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Włoch z powodu przedłużenia pobytu w Anglii w 1973. Od 11.03.1982 do 11.03.1984 Wydz. III KWMO w Lublinie zastrzegł wyjazdy do WKŚ [wszystkich krajów świata]. EAGD 122413 (EALu-153/Wł), zapis kartoteczny.
.