Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Adam
Nazwisko: Janus
Miejsce urodzenia: Łaszka
Data urodzenia: 29-03-1955
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledzcze Objęty śledztwem nr 98/82 wszczętym 14.05.1982 i postępowaniem prokuratorskim 4 Ds.-66/82 z powodu "udziału w nielegalnym zbiegowisku". 20.07.1982 oskarżony z art. 46 ust. 2 Dekretu z 12.12.1981. W dn. 29.09.1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (II K 122/82) na karę 9 miesięcy aresztu. 26.01.1983 Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymał wyrok Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. Materiały złożone 8.12.1983 do archiwum pod sygn. III-8400 zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Akt o sygn. III-8400 brak. Wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych i IPN Gd 0046/788 t. 2
Akta administracyjne Skorowidz osób zatrzymanych w areszcie KW MO Gdańsk za lata 1981-1982. Edward Janus figuruje w spisie osób zatrzymanych w 1982 przez Wydz. Śledczy KW MO Gdańsk pod nr 32/05/82 i osadzonych w areszcie. IPN Gd 511/5 (726/5)
Akta paszportowe Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku zastrzegł w/w wyjazdy do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] w okresie od 01.06.1982 do 31.12.1984 (Z 7924/82). W aktach paszportowych znajduje się odpis wyroku Sądu Najwyższego w Warszawie z 26.01.1983 w sprawie rewizji wniesionej do sprawy toczonej przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku przeciwko w/w w związku z jego opozycyjną działalnością w strukturach "Solidarności" w okresie obowiązywania stanu wojennego (V KR 163/82). IPN Gd 014CŁ/77 (EAGd 237642), dokumentacja ewidencyjna.
.