Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Mielecki
Miejsce urodzenia: Sułkowice
Data urodzenia: 26-01-1952
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kontrolowany operacyjnie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Wspierający". Zarejestrowany 09.12.1976 pod nr rej. Kr-17680 przez Wydział III "A" KWMO w Krakowie. Pracownik zakładu "PEMOD" w Myślenicach. W 1976 sympatyzował z KOR. Udzielił dla poszkodowanych robotników z Radomia pomocy finansowej poprzez księdza Jana Zieję. Korespondencja dostała się w ręce SB. Z tego powodu miał problemy w pracy oraz był przesłuchiwany przez SB. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej, a materiały 16.03.1977 złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 13910/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/11972 (13910/II).
Kontrolowany operacyjnie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Pik" nr rej. KR-27052. Sprawa założona przez Wydział V KWMO w Krakowie 18.02.1983, prowadzona następnie przez Pion V RUSW w Myślenicach. W ramach SOS krypt. "Pik" SB rozpracowywała struktury NSZZ "Solidarność" na terenie zakładu "PEMOD" w Myślenicach, a także ustalała osoby zajmujące się drukiem i kolportażem wydawnictw drugiego obiegu. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. Materiały złożono 25.02.1986 w archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16794/II-gr. Akta zniszczono w grudniu 1989. Pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/251 (16794/II-gr).
.