Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jadwiga Teresa
Nazwisko: Pietrusa
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Data urodzenia: 09-04-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Waleria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Akta w sprawie przeciwko m.in. w/w, oskarżonej "o niezaniechanie działalności w NSZZ >Solidarność<, rozpowszechnianie ulotek o treści mającej na celu osłabienie gotowości obronnej PRL". 22.12.1981 tymczasowo aresztowana. 27.01.1982 skazana wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy (So-W 52/82) na 3 lata pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 3 lata oraz obciążona kosztami procesowymi. 12.01.1983 postanowieniem WSG w Zielonej Górze (Cs 18/82) w/w udzielono 6-miesięcznej przerwy w odbywaniu kary ze względu na trudną sytuację rodzinną. 08.02.1983 wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie (N 72/82) karę złagodzono do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz uchylono karę pozbawienia praw publicznych. 08.08.1983 postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy darowano w/w uiszczenie opłat i kosztów sądowych na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. IPN By 51/21-26
Akta tymczasowo aresztowanego Jadwiga Pietrusa tymczasowo aresztowana 22.12.1981, podejrzana "o zorganizowanie 15 i 16.12.1981 w Toruniu spotkania działaczy NSZZ >Solidarność< z instytucji i przedsiębiorstw toruńskich z działaczem KZ NSZZ >Solidarność< Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych >Towimor< w wyniku którego doszło do rozpowszechniania ulotek". W/w od 05.01.1982 do 24.02.1982 oraz od 16.03.1982 do 21.04.1982 przebywała w ZK Grudziądz, od 24.02.1982 do 16.03.1982 oraz od 21.04.1982 do 21.07.1982 w ZK Bydgoszcz Fordon, od 21.07.1982 do 13.01.1983 w ZK w Krzywańcu. W/w wielokrotnie podejmowała protesty głodowe w celu uzyskania "statusu więźnia politycznego". IPN By 94/1352
Dokumentacja ewidencyjna "Rejestr przesłuchanych świadków oraz dane o ruchu postępowań karnych w czasie trwania stanu wojennego prowadzone przez KW i KM MO Toruń i jednostki woj. toruńskiego". J. Pietrusa przechodzi w aktach jako osoba skazana za nielegalny kolportaż ulotek o "treści antypaństwowej" na 3 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. IPN By 076/57
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Jadwiga Pietrusa kontrolowana operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. Ww. jako były aktywny członek komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych "Towimor", podejrzana była o "działalność antypaństwową". Materiały złożono 09.06.1986 do archiwum pod sygn. 1111/II i zniszczono 18.12.1989 zgodnie z protokołem brakowania nr 14/89. Materiałów o sygn. 1111/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.