Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Bardin
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 04-02-1951
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Arkadiusz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Postój” nr rejestr. 14705 została założona 27.06.1976 przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w związku z przerwaniem pracy przez pracowników Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Część załogi 25.06.1976 nie przystąpiła do pracy prowadząc dyskusje na temat wystąpienia premiera P. Jaroszewicza w związku z planowanymi podwyżkami cen. Podjęto także próbę zorganizowania strajku okupacyjnego. Władze stoczni wyłoniły grupę 72 pracowników nawołujących do nieposłuszeństwa wobec przełożonych i kontynuowania przerwy. Osoby te zostały zwolnione z pracy w trybie natychmiastowym i ustawowym. Henryk Bardin został zwolniony z pracy 01.07.1976 w trybie natychmiastowym. IPN Sz 0011/687 t. 1 (10695/II).
Henryk Bardin był jednym z pracowników Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, który 25.06.1976 nie przystąpił do pracy. „Swoją postawą i wypowiadaniem demagogicznych haseł wprowadzał nastrój niepokoju wśród pracujących”. Został zwolniony z pracy 01.07.1976 w trybie natychmiastowym. W związku z powyższym rozpracowywany był w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Bard”, która została zarejestrowana przez Wydz. III KW MO w Szczecinie 13.07.1976 pod nr Sz 14801. Sprawę złożono do archiwum 21.04.1977 pod nr 10764/II. Dalsza kontrola figuranta miała być prowadzona przez Komisariat MO w ramach kontroli „elementu niepracującego”. IPN Sz 0011/722 (10764/II).
.