Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Karol
Nazwisko: Ablewicz
Miejsce urodzenia: Krosno
Data urodzenia: 01-11-1919
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Ablewicz biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej został zarejestrowany 23.10.1963 w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Biskupa (TEOB) pod nr 11056 przez Wydział IV KWMO Kraków. Był rozpracowywany w ramach TEOB do 1989 roku, a od 07.08.1975 sprawę prowadził Wydział IV KWMO Tarnów. Według dokumentacji kartotecznej materiały TEOB włączono do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Centrum". Akta nie zachowały się. Akta TEOB nr rej. 11056 nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Centrum" nr rej. 111173 była prowadzona przez Wydział II Dep. IV MSW w Warszawie, a jej celem była inwigilacja Episkopatu Polski. Według dokumentacji kartotecznej akta TEOB dotyczące biskupa Ablewicza włączono 22.08.1989 do SO krypt. "Centrum". Akta nie zachowały się i brak informacji o dacie zniszczenia akt. Akta SO krypt. "Centrum" nr rej. 111173 nie zachowały się.
Opracowane przez Wydział II Biura "C" MSW materiały administracyjne i operacyjne WUBP/KWMO w Krakowie, PUBP/KPMO w Tarnowie oraz WUBP/KWMO w Rzeszowie dotyczące działalności księży w diecezji tarnowskiej w latach 1945-64. W aktach szczegółowe charakterystyki księży diecezji, sprawdzenia w ewidencji operacyjnej dot. posiadanych przez SB materiałów na poszczególnych kapłanów, opisy poszczególnych rozpracowań dot. wydarzeń i osób, w tym szczegółowa charakterystyka biskupa Ablewicza. IPN BU 01283/668 (V14-17B-1) cz.1-2 mikrofilm.
Materiały operacyjne Wydział IV Dep. IV MSW dotyczące biskupa Jerzego Ablewicza. Informacje, meldunki, szyfrogramy z działalności biskupa w latach 1963-1970. Akta złożono pod sygn. 56/76 w archiwum Biura "C" MSW w 1976 r. Materiały zniszczono 04.01.1990. Akta Dep. IV MSW o sygn. 56/76 nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały operacyjne Wydział IV Dep. IV MSW dotyczące biskupa Jerzego Ablewicza. Informacje, meldunki, szyfrogramy z działalności biskupa w latach 1971-1978. Akta złożono pod sygn. 22/80 w archiwum Biura "C" MSW w 1980. Materiały zniszczono 12.12.1989. Akta Dep. IV MSW o sygn. 22/80 zniszczono w 1989. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Dokumentacja Dep. IV MSW dotycząca Episkopatu Polski. Materiały z rozmów wojewódzkich władz rad narodowych z biskupami poszczególnych diecezji. W aktach notatka z rozmowy biskupa Ablewicza z przedstawicielem władz w Tarnowie. Akcja rozmów związana była z polityką E. Gierka pewnej normalizacji stosunków państwo-kościół oraz sondowania stanowiska biskupów wobec nowej ekipy rządzącej PZPR. IPN BU 01283/281/J (V14-5E-6) mikrofilm.
Materiały administracyjne Departamentu IV MSW dot. Episkopatu Polski. Dokumentacja rozmów prowadzonych z biskupami diecezjalnymi przez władze wojewódzkie PRL w okresie 1975-1977. A aktach notatka z rozmowy biskupa Ablewicza z wojewodą tarnowskim J. Sokołowskim. Rozmowy dotyczyły relacji państwo-kościół oraz budownictwa sakralnego w poszczególnych województwach. Akta o sygn. IPN BU 0639/196 (15/79).
Zebrane przez Dep. IV MSW w Warszawie stenogramy kazań biskupa Jerzego Ablewicza z okresu 1979-1980. Akta o sygn. IPN BU 0713/244 (37/81).
Zebrane przez Dep. IV MSW kazania i listy pasterskie biskupa Ablewicza z okresu 1978-1981. Akta zarchiwizowano 22.12.1983. Zniszczono 12.10.1989. Akta Dep. IV MSW o sygn. 28/83 nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.