Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Gurgacz
Miejsce urodzenia: Jabłonica Polska
Data urodzenia: 02-04-1914
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania krypt. "Jezuita" założona w maju 1948 przez Wydział V WUBP w Krakowie na ks. Władysława Gurgacza. Ksiądz Gurgacz podczas odprawiania rekolekcji w Krynicy w marcu 1948 wygłosił kazania, po których obawiał się represji ze strony władz komunistycznych. Został w trakcie rekolekcji pobity przez uzbrojonego funkcjonariusza MO. Z tego powodu wstąpił do oddziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (PPAN) pod dowództwem Stanisława Pióro ps. "Emir". Przyjął pseudonimy "Ojciec", "Sem". Poszukiwany przez UB od maja 1948, przy pomocy licznej agentury z kręgów kościelnych i świeckich. Między innymi UB zwerbowało wikarego z Krynicy jako informatora ps. "Antoni" oraz przełożoną SS Służebniczek w Krynicy jako informatora ps. "Stanisława". W oddziale PPAN pełnił funkcję kapelana oraz zastępcy dowódcy. Zatrzymany przez UB 02.07.1949 po akcji kilku członków oddziału PPAN na terenie Krakowa. Akta o sygn. IPN Kr 07/1063 (1166/III-gr.) t. 3.
Materiały śledztwa WUBP w Krakowie wraz z dokumentami operacyjnymi rozpracowania organizacji Polska Podziemna Armia Niepodległościowa (PPAN) "Żandarmeria" przez WUBP w Krakowie w okresie 1948-1949. Materiały zawierają protokoły przesłuchań, dokumentację zabezpieczenia rozprawy sądowej, akt oskarżenia, doniesienia agentury na członków PPAN w tym na ks. Władysława Gurgacza oraz korespondencję poszczególnych pionów UB w przedmiotowej sprawie. Ksiądz Gurgacz został zatrzymany wraz z częścią członków PPAN w Krakowie 02.07.1949. Całość materiałów w tej sprawie zarchiwizowanych przez WUBP pod różnymi sygnaturami skomasowano w KWMO w Krakowie 18.09.1968 pod sygn. 1166/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/1063/III (1166/III-gr.) t. 1-6.
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej w sprawie przeciwko ks. Władysławowi Gurgaczowi. Oskarżony z art. 14§2 MKK, art. 259 KK, art. 24 KKWP w zw. z art. 259 KK, art. 4§1 MKK, o udział w organizacji PPAN, posiadanie broni i próbę obalenia siłą ówczesnego ustroju. Aresztowany 02.07.1949, osadzony w areszcie WUBP, a następnie więzieniu Montelupich w Krakowie. Akt oskarżenia przeciwko W. Gurgaczowi i kilku innym członkom PPAN skierowano do WSR w Krakowie 08.07.1949. Akta o sygn. IPN Kr 111/2132 (PR II 699/49).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Krakowie w sprawie przeciwko: ks. Władysław Gurgacz i inni. Oskarżony o przynależność do oddziału zbrojnego "Żandarmeria" organizacji Polska Podziemna Armia Niepodległościowa, nielegalne posiadanie broni, próbę zmiany siłą przemocą ówczesnego ustroju, tj. o czyny z art. 4 § 1 i art. 14 § 1 i 2 dekretu z dn. 13 czerwca 1946 r., art. 259 kodeksu karnego oraz art. 24 kodeksu karnego Wojska Polskiego. Po rozprawie odbywającej się w dniach 08.08 -13.08.1949 skazany przez WSR 13.08.1949 w trybie doraźnym na łączną karę śmierci. B. Bierut 13.09.1949 nie skorzystał z prawa łaski. Karę śmierci wykonano przez rozstrzelanie 14.09.1949 na terenie więzienia Montelupich w Krakowie. Akta o sygn. IPN kr 110/3411 (Sr. 626/49) t. 1-4.
Akta penitencjarne osadzonego w więzieniu Montelupich w Krakowie ks. Władysława Gurgacza. Zatrzymany przez WUBP w Krakowie 02.07.1949, nakazem aresztowania z 04.07.1949 osadzony w więzieniu Montelupich. Po wyroku WSR w Krakowie przyjęty formalnie do więzienia w celu odbycia kary 13.08.1949. Następnego dnia stracony przez pluton egzekucyjny na terenie więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 425/128 (29/755/128).
Charakterystyka opracowana przez Wydział "C" KWMO w Krakowie dot. organizacji "Polska Podziemna Armia Niepodległościowa" (PPAN) "Żandarmeria" pod dowództwem Stanisława Pióro ps. "Emir", działające jw latach 1947-1949 na terenie Nowego Sącza, Krakowa, Rymanowa, Haczowa, w d. woj. rzeszowskim. Ks. Władysław Gurgacz ps. "Sem", "Ojciec" występuje w materiałach jako kapelan i członek organizacji PPAN. Akta o sygn. IPN Kr 074/75 (76/X).
.