Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbyszek Ryszard
Nazwisko: Rosłaniec
Miejsce urodzenia: Sąsieczno
Data urodzenia: 06-08-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zbyszek Rosłaniec zarejestrowany 25.10.1982 pod nr 8463 do SOS krypt. "Tis", 3.11.1982 przerejestrowanej na SOR dot. kolportażu ulotek w zakładzie "Ema-Apator". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 911/II zniszczono 23.01.1990. Materiałów o sygn. 911/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie kolportowania ulotek na terenie Torunia zawierających "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publicznych lub rozruchy". 23.10.1982 przeszukano mieszkanie i samochód Zbyszka Rosłańca. Tego samego dnia zatrzymany. 25.10.1982, 9.11.1982, 22.11.1982 w/w był przesłuchiwany. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.II-197/82) z 25.10.1982 został tymczasowo aresztowany. 19.11.1982 prokuratura zamieniła tymczasowe aresztowanie na dozór milicyjny z powodów rodzinnych. 06.12.1982 śledztwo w sprawie zakończono. 12.12.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy sporządziła akt oskarżenia, oskarżając, że "w okresie od stycznia do października 1982 w Toruniu rozpowszechniał ulotki i inne wydawnictwa poza cenzuralne, zawierające fałszywe wiadomości, mogące ze względu na ich treść wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". IPN By 082/65 (118/III)
Akta sądowe Wyrok Sądu POW w Bydgoszczy z 16.02.1983 obejmujący śledztwo RSD-27/82 i postępowanie przygotowawcze Pg.Śl.II-179/82 skazujący Zbyszka Rosłaniec na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. IPN By 51/224-225
Akta tymczasowo aresztowanego Zbyszek Rosłaniec tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z 25.10.1982 w związku z prowadzonym przez tę prokuraturę postępowaniem Pg.Śl.II-197/82 i osadzony w AŚ w Toruniu. Zwolniony z aresztu 22.11.1982 na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z 19.11.1982 o zmianie środka zapobiegawczego na dozór milicyjny. IPN By 232/28 (38/1142)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] "Kontrolowany operacyjnie w związku z wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy za kolportaż ulotek". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1122/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1122/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.