Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Fisz
Miejsce urodzenia: Waganiec Młyn
Data urodzenia: 20-03-1932
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa obiektowa krypt. „Wiking” została założona w dniu 30.07.1975 na przedstawiciela norweskiej firmy, który prowadził nadzór budowany w Stoczni Szczecińskiej Statków dla armatora norweskiego. Sprawę prowadziła Sekcja IV Wydziału II KW MO w Szczecinie pod nr. 12848. Od 04.02.1974 główny figurant sprawy był rozpracowywany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego zarejestrowanego pod tym samym numerem. Henryk Fisz wymieniony jest w aktach wśród osób, które utrzymywały z rozpracowywanym kontakty służbowe. Sprawę zakończono 29.06.1979 w związku z opuszczeniem Szczecina przez głównego figuranta sprawy. IPN Sz 0011/1082 (12826/2).
Henryk Fisz był głównym figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia, przerejestrowanej 22.03.1989 na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Inżynier”, zarejestrowanej pod nr 38551 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie. Sprawę prowadzono w związku z podejrzewaniem Henryka Fisza o to, że będąc członkiem prezydium Rady Pracowniczej prowadzi działalność niezgodną z jej statutem „podejmując inicjatywy o charakterze politycznym”. W czasie działalności byłej „Solidarności” był przewodniczącym związku w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Szczecińskiej. W wyniku działań operacyjnych H. Fisz zrezygnował z kandydowania do Rady Pracowniczej i „zaniechał działalności godzącej w ustrój oraz Rząd PRL”. Sprawę zakończono 07.07.1989. IPN Sz 0053/650 (17520/2).
.