Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Kazimierz
Nazwisko: Wandas
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Data urodzenia: 06-03-1948
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Jan Wandas figuruje w informacji uzyskanej przez Wydz. Paszportów KWMO Gdańsk od TW pseud. "Samanta" jako aktywny członek NSZZ "Solidarność", który "demonstracyjnie podkreśla swoją wrogość do zasad ustrojowych PRL oraz organów MO i SB". IPN Gd 003/166 (IV-185)
Akta operacyjne Akta dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. W aktach zamieszczono "Protokół zniszczenia dokumentów sprawy krypt. "Jodła"" z 28.12.1982 (pod nr 35 Arkusz Informacyjny - Jan Wandas z 5.03.1981). Ww. figuruje w "wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego" sporządzonym 13.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO Gdańsk jako internowany decyzją nr 441/81 przewodniczący Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Transocean. Część materiałów operacyjnych krypt. "Gotowość" dot. ww. o sygn. 911/19 t. 9 poz. 26 zniszczono protokołem brakowania nr 4/89 z 24.08.1989. IPN Gd 0207/7, IPN Gd 0207/10 t. 1 (911/2), IPN Gd 340/2 t. 1
Akta operacyjne "Akta z meldunkami dziennymi dot. stanu osób internowanych i rozmów". Jan Wandas przewodniczący Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy "Transocean" w Gdyni był internowany w ramach akcji krypt. "Jodła" w OO Strzebielinek. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4)
Akta internowanego Jan Wandas internowany na mocy decyzji nr 441 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO Gdańsk. Powodem internowania było "podejmowanie działań o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Decyzją nr 248 z 12.07.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO Gdańsk uchylono internowanie. IPN Gd 159/284
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Jan Wandas figuruje w "wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku". IPN Gd 003/176 (IV-200)
Akta paszportowe Akta Jana Wandasa. W materiałach znajduje się informacja, że był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" na terenie PPURM "Transocean" ZTS Gdynia, pełnił funkcję przewodniczącego, był internowany. Ww. był rejestrowany do nr 46650 przez KW MO Gdańsk. IPN Gd 014CK/1052 (EAGD 240134)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
.