Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Bolesław
Nazwisko: Miszalski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 24-09-1948
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Bolesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Spr. Operac. Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Spr. Operac. Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia zarejestrowanej 02.04.1981 z powodu podejrzenia o powiązania z ugrupowaniami antysocjalistycznymi oraz kontakt z "wrogimi ośrodkami" w czasie pobytu we Francji i RFN. 21.11.1984 zmieniono kategorię rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny, a następnie 09.07.1987 sprawę przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania wciąż pod tym samym numerem rejestracyjnym. Materiały złożono w Wydz. "C" WUSW w Łodzi dnia 07.09.1989 pod nr 07833/II, zniszczono w 1990 r. Występuje w analizach prawnych za rok 1988. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidenc. i akt administracyjnych IPN Ld 0050/76 t. 3 (31/2/91)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie założonej na łódzkie środowisko KPN jako kandydat do Senatu w wyborach 1989 z ramienia KPN, członek tymczasowego kierownictwa Okręgu Łódzkiego KPN odpowiedzialny za sprawy redakcyjne oraz jako doradca polityczny Obszaru. IPN Ld 084/6 t. 1, 2 (7867/II)
Akta operacyjne Plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z M. Miszalskim, zastępcą kierownika działu miejskiego w redakcji "Głosu Robotniczego" w Łodzi m.in. z powodu negatywnego stosunku do PZPR i ustroju socjalistycznego. IPN Ld pf 86/14 t. 2 (1345/III)
Akta internowania Internowany na wniosek Wydz. II KWMO Łódź zgodnie z Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO nr 94 z dnia 13.12.1981 m.in. z powodu prezentowania w swoich publikacjach stanowiska "nieprzychylnego" partii oraz popierania "radykalnego skrzydła NSZZ >Solidarność<". Zwolniony zgodnie z Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO nr 78 z dnia 30.04.1982. IPN Ld pf 86/21 t. 7 (1360/III t. VIII)
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-30.04.1982. Od 13.12.1981 przebywał w Zakładzie Karnym w Sieradzu, od 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/92 (2/82)
Akta administracyjne Występuje w meldunku operacyjnym jako autor broszury "Wysokie progi" oraz tekstu "G/o/łąbki pokoju", w którym popiera działania administracji amerykańskiej. IPN Ld pf 13/441 t. 1 (2922/XA)
Teczka TW W teczkach pracy znajdują się doniesienia dotyczące M. Miszalskiego. IPN Ld 0040/1037 t. 2,3 (45174/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące M. Miszalskiego. IPN Ld 0040/1784 (46229/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące M. Miszalskiego. IPN Ld 0040/1302 t. 2 (45690/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące M. Miszalskiego. IPN Ld 0040/1771 (46216/I)
Teczka kTW W teczce personalnej kTW znajdują się doniesienia dotyczące M. Miszalskiego. IPN Ld 0040/1346 (45740/I)
Teczka TW W teczce personalnej znajdują się doniesienia dotyczące M. Miszalskiego. IPN Ld 0040/2444 (46957/I)
Teczka kTW W teczce personalnej znajdują się informacje dotyczące M. Miszalskiego. IPN Ld 0040/2179 (46647/I)
Akta paszportowe Kolejne zastrzeżenia wyjazdów: Z-272/78 z 16.02.1978 do krajów kapitalistycznych i Jugosławii, Z-651/83 z 28.06.1983 oraz Z-260/86 do wszystkich krajów świata [WKŚ] wniesione przez Wydz. III WUSW Łódź. Zastrzeżenia anulowano 13.07.1988. Odmowa wydania paszportu na wyjazd stały do Francji w sierpniu 1986 oraz w sierpniu 1987. IPN Ld 533/94571 (EALD 094571)
.