Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Tadeusz
Nazwisko: Stemplewski
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Data urodzenia: 25-11-1950
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na mocy Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku nr 367 z 17.12.1981 na wniosek Wydziału V KWMO Płock. Jako uzasadnienie podano: "może podburzać do czynnych strajków i demonstracji". Zwolniony na mocy Decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku nr 70 z dnia 29.04.1982. IPN BU 02944/34 (57/III)
Akta internowanego Internowany w okresie 18.12.1981-29.04.1982 w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. IPN By 88/165 (31/82/105)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany z powodu aktywnej działalności w NSZZ "Solidarność". Materiały zdjęto z ewidencji 22.08.1989 i złożono w Wydz. "C" WUSW w Płocku. Materiały o sygn. 1921/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.