Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Marian
Nazwisko: Urbański
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 06-02-1949
Imię ojca: Józef
Imię matki: Henryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zastrzeżona/ Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 17.12.1980 z powodu przedłużenia pobytu w USA. 31.03.1987 zmieniono kategorię rejestracji na SOS pod tym samym numerem rejestracyjnym. Podejrzany o prowadzenie działalności wywiadowczej dla USA. W meldunkach Wydz. II WUSW w Łodzi z 28.05.1987 i 06.06.1987 do Departamentu II MSW znajdują się informacje dotyczące sprawozdań z kont dewizowych J. Urbańskiego i członków jego rodziny. Celem pełnej kontroli zamierzano także podjąć działania operacyjne przy pomocy osobowych źródeł informacji Oddziału WSW w Łodzi w trakcie planowanego przeszkolenia wojskowego przez J. Urbańskiego. Materiały zniszczono bez archiwizacji w styczniu 1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka TW W teczce pracy znajduje się doniesienie dotyczące J. Urbańskiego. IPN Ld 0040/2098 t. 2 (46563/I)
Teczka TW W teczce pracy znajduje się doniesienie dotyczące J. Urbańskiego. IPN Ld 0040/2210 t. 2 (46680/I)
Akta paszportowe Odmowy wydania paszportu z dnia 21.06.1982 na wyjazd do Bułgarii oraz z dnia 29.07.1984 na wyjazd do RFN. Powodem było przedłużenie wizyty w USA w latach 1978-1980, w uzasadnieniu podano: "wykorzystał paszport niezgodnie z celem, do którego został wydany". IPN Ld 533/19991 (EALD 19991)
.