Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Teresa
Nazwisko: Wentlandt-Walkiewicz
Nazwisko rodowe: Wentlandt
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 16-05-1953
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Anna
Znany/a też jako:
Miłos


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Wentlandt-Walkiewicz figuruje w dokumentacji operacyjnej Departamentu II MSW w meldunku operacyjnym z 11.05.1977 dotyczącym jej wyjazdów zagranicznych m.in. do Belgii, Bułgarii, Francji i Włoch. Inwigilowana z powodu kontaktów z pracownikiem belgijskiego urzędu emigracyjnego na terenie Antwerpii w marcu 1977. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Maria Wentlandt-Walkiewicz 29.03.1977 została zarejestrowana pod nr. 36783 przez Wydz. II KWMO w Łodzi jako Osoba Zabezpieczona (OZ). W dniu 25.06.1977 zmieniono kategorię rejestracji na kandydata na TW. Zaniechano werbunku z powodu braku możliwości. Materiały zdjęto z ewidencji 20.10.1979 i złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Łodzi pod sygn. 42473/I-k. Mikrofilm wykonano 30.09.1987. Materiały o sygn. 42473/I-k oraz mikrofilm zostały zniszczone w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt administracyjnych IPN Ld 092/14 (2910/XA).
W aktach paszportowych znajduje się informacja o odmowie wydania paszportu na wyjazd do Belgii z 02.05.1983. IPN Ld 533/11014 (EALD 11014).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 15 czerwca 2022 r. w sprawie o sygn. Ppl/Łd 151/22 dotyczące Marii Wentlandt-Walkiewicz: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.