Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Henryk
Nazwisko: Byczek
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 04-08-1951
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Byczek został internowany w związku z akcją „Jodła” na mocy decyzji Komendanta KWMO w Katowicach nr KA-22/81 z dn. 24.12.1981 z uwagi na to, że „mimo zawieszenia działalności NSZZ >Solidarność< aktywnie uczestniczył w akcji protestacyjnej. Wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości”. Zatrzymany przez funkcjonariuszy KWMO w Katowicach dn. 04.01.1982. Romana Byczka przewieziono do ośrodka internowania w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 19.02.1982. IPN Ka 036/2686 (38932/II).
Akta internowanego sygn. IPN Ka 43/122 przetrzymywanego w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony z Ośrodka Odosobnienia dn. 20.02.1982. Pod sygn. IPN Ka 42/81 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/122 (5/82), IPN Ka 42/81 (5/82).
.