Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Jan
Nazwisko: Bywalec
Miejsce urodzenia: Pszów
Data urodzenia: 28-03-1936
Imię ojca: Józef
Imię matki: Hermina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Zygmunt Bywalec został internowany 15.12.1981 na mocy decyzji nr Kn-16 KWMO w Katowicach w związku z akcją „Jodła” (internowanie działaczy po wprowadzeniu stanu wojennego). Internowany z uwagi na to, że został uznany za organizatora akcji strajkowych i współzałożyciela „Solidarności” przy KWK „Dębieńsko” w Leszczynach. Zatrzymany przez funkcjonariuszy KMMO Knurów i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 09.03.1982. IPN Ka 043/222 (39213/II).
Akta internowanego sygn. IPN Ka 39/21. Zygmunt Bywalec był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Dn. 19.02.1982 został przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Zwolniony z internowania 09.03.1982. Pod sygn. IPN Ka 42/82 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 39/21 (25/81), IPN Ka 42/82 (25/81).
Zygmunt Bywalec figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Objęty na wniosek KMMO w Knurowie zastrzeżeniem wyjazdów za granicę obejmujące wszystkie kraje świata od dn. 15.02.1982. Zastrzeżenie sygn. Z-I-646/84 zostało odnotowane w dzienniku rejestracyjnym 01.03.1982 pod nr rej. KA 48664, anulowano je 22.01.1984. IPN Ka 615/2743 (EAKW 002743).
Zygmunt Bywalec został objęty przez Referat Kryminalny KMMO w Leszczynach dn. 04.03.1982 inwigilacją szczególną (nr rej. 11/82) z uwagi na podejrzenie, „prowadzenia działalności antypaństwowej”. W/w. jednostka przekazała sprawę 25.01.1983 do Wydziału Kryminalnego KMMO Knurów (nr rej. 8/83). Następnie inwigilację przekazano 02.08.1983 do Wydz. V-2 KWMO Katowice celem dalszego prowadzenia. Inwigilację zaniechano, ponieważ Z. Bywalec „nie przejawia działalności antypaństwowej”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.