Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Żuchowicz
Miejsce urodzenia: Trzycierz
Data urodzenia: 26-12-1950
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Żuchowicz został zarejestrowany 20.07.1981 pod nr NS 5862 przez Wydział II KWMO w Nowym Sączu do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Działacz", nr rejestracyjny NS 5433, prowadzonej w okresie od 20.03.1981 do 22.12.1983. W ramach SOS krypt. "Działacz" rozpracowywano struktury NSZZ "Solidarność" działające na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. J. Żuchowicz został objęty kontrolą operacyjną w związku z pełnieniem funkcji sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Po przeprowadzonej 18.01.1982 rozmowie profilaktyczno-ostrzegawczej zdecydowano o przekazaniu materiałów dot. J. Żuchowicza do osobnego rozpracowania w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Materiały SOS krypt." Działacz" złożono 22.12.1983 w Archiwum WZO Sekcji "C" w Nowym Sączu pod sygn. 38/IV. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej we wrześniu 1989. Materiały o sygn. 38/IV zniszczono we wrześniu 1989. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kontynuacja rozpracowania J. Żuchowicza prowadzona pod nr NS 5862 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Sekretarz" zarejestrowanego 20.01.1982 przez Wydz. II KWMO w Nowym Sączu. Objęty kontrolą operacyjną jako były sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Następnie, w okresie od 27.02.1982 do 30.08.1982 zmieniono formę rozpracowania. J. Żuchowicz był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Malarze". Od 30.08.1982 ponownie objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Spawacz" przez Wydział II KWMO w Nowym Sączu. Następnie od 15.12.1983 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Nowym Sączu, a od 31.10.1984 RUSW w Nowym Sączu. Rozpracowanie zakończono 12.11.1985. Materiały KE krypt."Spawacz" skomasowano z materiałami KE krypt. "Sekretarz" i złożono 16.12.1985 w Archiwum WZO Sekcji "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 1924/II. Materiały częściowo wybrakowano w jednostce operacyjnej w maju 1990. IPN Kr 033/660 (1924/II). Materiały częściowo wybrakowano w jednostce operacyjnej w maju 1990.
W okresie od 27.02.1982 do 30.08.1982 został objęty rozpracowaniem w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Malarze" nr rejestracyjny NS 6710 prowadzonej w okresie od 06.02.1982 do 15.08.1984 przez Wydział II KWMO w Nowym Sączu, a następnie Wydział V WUSW w Nowym Sączu. SOR krypt. "Malarze" wszczęto w związku z ujawnieniem ulotek, plakatów i wydawnictw NSZZ "Solidarność" na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. J. Żuchowicz został objęty rozpracowaniem ze względu na podejrzenie kolportowania pisma bezdebitowego "Wiadomości Nowosądeckie". Materiały SOR krypt. "Malarze" złożono 22.12.1984 w Archiwum WZO Sekcji "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 1733/II-gr. IPN Kr 033/594 (1733/II-gr) t. 1-3.
.